ავტორიზაცია

ბლეფი - ბლაინდების დაცვა

ბლეფის ახალი კინოეპიზოდის გმირები ბლაინდების დაცვაროდესაც მოთამაშე ცდილობს, თავი ბლეფისგან დაიცვას და საეჭვო მოთამაშეს აიძულებს, დაფოლდოს ან კიდევ უფრო მეტ ფულს შევიდესზე ისაუბრებენ