ავტორიზაცია

ბლეფი - ცოფიანი ფიში

ცოფიანი შარქების გუნდს ერთი ფიშისუსტი მოთამაშე. ზოგჯერ ვირსაც უწოდებენ გამოერია