ავტორიზაცია
სტრა­ტე­გი­ე­ბი და ანა­ლი­ზი
გამხსნელი რეიზი პატარა სტეკით
ავტორი
კერტის ნაითი

პატარა სტეკის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ტურნირის ბევრ მონაწილეს ჩიპები ნელ-ნელა ხელიდან ეცლება. ამით ჩამორჩებიან ისინი მაღალი კლასის მოთამაშეებისგან, რომლებსაც თითქმის სრულყოფილად იციან პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიათ თამაშის ნიუანსები.

 

დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა უნდა შევცვალოთ, რათა პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიათ თამაში გავაუმჯობესოთ.

ჩვენი განსახილველი საკითხებია:

  • გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას სტრატეგიის ცვლილება პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს.
  • გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდა, როცა 30 დიდ ბლაინდზე მეტი გაქვთ, და როცა 30 დიდ ბლაინდზე ნაკლები გაქვთ.
  • მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს დიაპაზონი პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს

 

დავიწყოთ!

 

გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას სტრატეგიის ცვლილება პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს

ერთ-ერთი ყველაზე აშკარა და ხშირი შეცდომაა გათამაშების მეტისმეტად ხშირად გახსნაპირველი ბეტის გაკეთება ერთმასტიანი კონექტორებიორი ან მეტი კარტი, რომლებიც რანგით ერთმანეთს მიჰყვებათ. ასეთი კარტები, როგორც წესი, საკუთარი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს რეალიზაციას ახდენს თერნზე ან რივერზე, ეს გვიანდელი ქუჩები კი უფრო იშვიათად მიიღწევა, როცა პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებია გაქვთ. ამის შედეგად, ამ კარტების ველიუ პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მნიშვნელოვნად მცირდება, ამიტომ მათი უმეტესობა გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას დიაპაზონიდან უნდა ამოიღოთ.

მაგალითად, როცა ბატონზე ვართ და 16 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით გვაქვს, უფრო გაბედულად უნდა დავარეიზოთ K-5-ით, ვიდრე, ვთქვათ, ერთმასტიანი 7-5-ით ან ერთმასტიანი 5-4-ით. ეს თითქოს არალოგიკური სვლაა, რომელიც სრულიად საპირისპიროა იმისგან, რასაც დიდი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს გავაკეთებდით.

ამ ცვლილების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ როცა ჩვენი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა მცირდება, შეგვიძლია ოლინი გამოვაცხადოთ შედარებით სუსტი კარტითაც. ტუზ-მაღლის, საშუალო წყვილებისა და სუსტი ტოპწყვილების ველიუ მკვეთრად იზრდება, როცა პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებია გვაქვს.

მაგალითად, როცა სტეკში 100 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითა და K-5 დაგირიგდათ, შეგიძლიათ კიკერიხელის კარტი, რომელიც კომბინაციაში არ შედის, მაგრამ ზოგჯერ გადამწყვეტ როლს ასრულებს გამარჯვებულის გამოვლენაში. მაგალითად, თუ თქვენ A-J გაქვთ, მეტოქეს კი – A-Q და მაგიდაზე ტუზი მოდის, გამარჯვებული თქვენი მეტოქეა, რადგან მისი კიკერი – Q – უფრო მაღალიას სისუსტის გამო იღელვოთ, მაგრამ 16 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ასეთი კარტით გამოცხადებული ოლინი ხშირად მომგებიანია.

ისიც გვახსოვდეს, რომ სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას შენარჩუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებია გაქვთ. ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს გამხსნელი დიაპაზონი უნდა დაავიწროოთ და კონცენტრირდეთ ისეთ კარტებზე, რომლებითაც, მცირე სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას მიუხედავად, კარგად თამაშს შეძლებთ პოსტფლოპზე: კარტებზე, რომელთაც გარკვეული ძალა აქვს.

 

გამხნელი რეიზიფსონის გაზრდა, როცა 30 დიდ ბლაინდზე მეტი გაქვთ, და როცა 30 დიდ ბლაინდზე ნაკლები გაქვთ.

აი, მაგალითი დიაპაზონისა, რომლითაც შეგიძლიათ გახსნაპირველი ბეტის გაკეთებათ გათამაშება ჰაიჯეკიდან ტურნირის დასაწყისში, როცა დიდი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა გაქვთ:

 

სწორი გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას დიაპაზონი ჰაიჯეკიდან, როცა ეფექტური სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 30 დიდ ბლაინდზე მეტია. კარტების 31,22%. ყვითელი = რეიზიფსონის გაზრდა. ყველა სხვა ფერი = ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლა.

 

დააკვირდით, ეს დიაპაზონი ბევრ ერთმასტიან კონექტორს შეიცავს. ასეთი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობათ შეგიძლიათ იბლეფოთ რამდენიმე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზე და ამოიღოთ მეტი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4, როცა ფლოპზე კომბინაციას ააწყობთ. იგივე სრულიად შეუძლებელი იქნება, როცა სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობაც პატარაა და სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობასა და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების ფარდობაც (stack-to-pot ratio, SPR).

აი, მაგალითი გამხსნელი დიაპაზონისა, როცა ჰაიჯეკი ხართ და პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებია გაქვთ:

სწორი გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას დიაპაზონი ჰაიჯეკიდან, როცა ეფექტური სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 30 დიდ ბლაინდზე ნაკლებია. კარტების 24,6%. ყვითელი = რეიზიფსონის გაზრდა. ყველა სხვა ფერი = ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლა.

 

ეს დიაპაზონი შესამჩნევად უფრო ვიწროა, ძირითადად იმიტომ, რომ ამოღებულია ბევრი ერთმასტიანი კონექტორი და ხელის დაბალი წყვილები. თუმცა, ეს მაინც საკმაოდ ფართო დიაპაზონია, იმ მათემატიკური გამოთვლების გათვალისწინებით, რომლებიც გამხსნელ რეიზს უდევს საფუძვლად. როცა სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 15 დიდ ბლაინდამდე შემცირდება, დიაპაზონი კიდევ უფრო უნდა შევავიწროოთ.

13-15 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს უნდა შემოვიფარგლოთ ნეშის წონასწორობის შესაბამისი ოლინის დიაპაზონებით (ეს დიაპაზონები შეგიძლიათ დაგუგლოთ ან გამოიყენოთ აპლიკაცია SnapShove). ნეშის დიაპაზონების ცოდნა შეუფასებელია ტურნირებში წარმატებისთვის.

ამ სტატიის მიზანი ოლინის დიაპაზონებზე საუბარი არაა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია აქ იმის აღნიშვნა, რომ მოთამაშეთა უმეტესობა მეტისმეტად ფრთხილობს ოლინის დაქოლვისას. ამიტომ შეგვიძლია ამით ვისარგებლოთ და უფრო ფართო დიაპაზონით გამოვაცხადოთ ოლინი, ვიდრე ნეში გვთავაზობს.

 

მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს დიაპაზონი პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს

მას შემდეგ, რაც განვიხილეთ პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს გამხსნელი რეიზიფსონის გაზრდას დიაპაზონის ცვლილებების შესახებ, მოდით, ვისაუბროთ მესამე ბეტზეც.

როცა მესამე ბეტს ჩავდივართ, ყოველთვის ვცდილობთ, დაბალანსებულად ვითამაშოთ, მაგრამ ეს საკმაოდ რთულია პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიას პირობებში. ალბათ სვამთ კითხვას: „საერთოდ, უნდა გვქონდეს თუ არა მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს/ფოლდის დიაპაზონი, როცა სტეკში მხოლოდ 20 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითა?”

პასუხი: დიახ, უნდა გვქონდეს!

რაც უფრო ახლოს ვართ 15 დიდ ბლაინდთან, მით უფრო ნაკლებად შეგვიძლია მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ჩასვლა. მეორე მხრივ, სასურველია, შეგვეძლოს მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს/ქოლი ჩვენი ძლიერი კარტების ნაწილით ასეთი პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებიას პირობებშიც კი, მთელი დიაპაზონით რირეიზ-ოლინის გამოცხადების ნაცვლად.

პატარა სტეკის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს დიაპაზონის ჩამოყალიბება რეიზ/ფოლდის დიაპაზონის ჩამოყალიბების მსგავსია. მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს უნდა გავაკეთოთ ძალიან პოლარიზებული დიაპაზონით! ამასთან, ჩვენი ველიუს მომტანი დიაპაზონი დაბალანსებული უნდა იყოს ისეთი კარტებით, რომელთაც ბლოკირების კარგი პოტენციალი აქვს.

ვნახოთ პატარა მაგალითი, სანამ შევაჯამებდეთ.

ტურნირი. ბლაინდები 500-1000, ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდე 100. ეფექტური სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 20000.

ბატონის პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააზე A♠ 9♣ დაგვირიგდა. 3 მოთამაშე დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს. ლოუჯეკმა გახსნაპირველი ბეტის გაკეთება 2200-ით. კიდევ 2 დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს.

როგორ მოვიქცეთ? ფლეტ-ქოლი გამორიცხულია, რადგან საკმაოდ ძლიერი კარტი გვაქვს, ხოლო სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობასა და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების ფარდობა მცირეა, რის გამოც ჩვენი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს რეალიზება გაგვიჭირდება. იმაზე აღარაფერს ვამბობ, რომ ერთ-ერთ ბლაინდს შეუძლია სკვიზი წამოიწყოს.

სხვადასხვა მასტის A-9 ზღვრული სიძლიერის კარტია, მაგრამ ეს სიძლიერე საკმარისია, რომ 20 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითთ ოლინი გამოვაცხადოთ ლოუჯეკის რეიზიფსონის გაზრდას პასუხად, თუმცა, შეიძლება უკეთესი ალტერნატივაც არსებობდეს. ეს იდეალური კარტია ჩვენი მესამე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს/ფოლდის დიაპაზონისთვის. ის ბლოკავს მეტოქის ბევრ ძლიერ კარტს (A-A, A-K, A-Q, A-J) და შეიძლება ფლოპზე ტოპწყვილად ან უკეთეს კომბინაციად გადაიქცეს, თუ მეტოქემ დაგვიქოლა.

 

დასკვნა

როცა ბევრ ტურნირს თამაშობთ, აუცილებლად დაფიქრდით იმაზე, თუ როგორ იცვლება თქვენი დიაპაზონი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას შემცირებასთან ერთად. გახსოვდეთ: რაც უფრო პატარა სტეკისტეკი, რომელიც ჩიპებით სხვა სტეკებზე ნაკლებია გაქვთ, მით უფრო ფრთხილად უნდა ითამაშოთ, თუმცა სწორ მომენტებში აგრესიულ თამაშზეც არ უნდა თქვათ უარი.♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში