ავტორიზაცია
სტრა­ტე­გი­ე­ბი და ანა­ლი­ზი
დაე, იბლეფოს
ავტორი
ჯონათან ლითლი

ამას წინათ მეგობარმა ამიწერა სიტუაცია, სადაც კარგად გამოჩნდა კონცეფცია, რომელიც ყველა მოთამაშემ უნდა გაითავისოს, თუ პოკერში მნიშვნელოვანი წარმატების მიღწევა უნდა. ბლაინდები იყო 200-400, ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდე – 50. პასიურითამაშის სტილი, რომელიც ბევრ ჩეკს და ქოლს და ნაკლებ ბეტს ან რეიზს ითვალისწინებს, ფრთხილი მოთამაშეროდესაც მოთამაშე ძალიან ცოტა გათამაშებაში შედის და, როცა შედის, მხოლოდ ძალიან ძლიერი კარტით, 60000-იანი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობათ (150 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით), მეორე პოზიციიდან გათამაშებაში ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შევიდა. მას მესამე პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააზე მყოფმა, ასევე ფრთხილმა, სწორხაზოვანმა მოთამაშემ მიბაძა, და ასევე მოიქცა ჩემი მეგობარიც, რომელიც ლოუჯეკი იყო და A♠ 9♠ ეჭირა. ლიმპერებს შეუერთდა უკიდურესად აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს მოთამაშეც ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაცდან, რომელსაც ბლაინდებიც მიჰყვნენ. მრავალკაციანი გათამაშება ყოველთვის საინტერესოა!

ზოგი ფიქრობს, რომ ლიმპერებს ყოველთვის უნდა დაურეიზო, მაგრამ მე მომწონს ჩემი მეგობრის ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა ფრთხილ მეტოქეებთან თამაშისას. დაახლოებით 2200-მდე დარეიზება, შესაძლოა, უკეთესი სვლა იყოს, თუ ჩემი მეგობარი ფიქრობს, რომ პირველი ორი ლიმპერი შემთხვევათა საკმაოდ დიდ ნაწილში დაფოლდავს ან დაქოლავს, ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შემდეგ კი სწორხაზოვნად ითამაშებს.

ფლოპზე მოვიდა A 8♣ 2♠. ბატონამდე ყველამ ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა თქვა, ეს უკანასკნელი კი 2850-იან ბანკში 1400-ს ჩავიდა. მის ბეტს მხოლოდ პირველი ლიმპერი და ჩემი მეგობარი დაეთანხმნენ.

მომწონს ჩემი მეგობრის ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა, თუ მეგობარი გრძნობდა, რომ აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაც ბეტს აპირებდა. უნდა ითქვას, რომ ფლოპზე ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა ყველას რომც ეთქვა, ჩემი მეგობრის კარტს ოპონენტების მხრიდან არცთუ ისე ბევრი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტი ემუქრება. თუ ის წინაა ფლოპზე, სავარაუდოდ, წინ იქნება თერნზეც. იგივე ითქმის, თუ მისი კარტი სხვებისას ჩამორჩება. სულერთია, წინაა თქვენი კარტი თუ უკან, ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა კარგი სვლაა, როცა არც ისე ბევრი სუსტი კარტია დარჩენილი, რომლებიდანაც ველიუს ამოღებას შეძლებთ, თერნზე კი რამდენიმე აშკარად ცუდი კარტია მოსალოდნელი, როგორც ხშირად ხდება არაკოორდინირებული ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს.

მეტოქეების ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსსა და ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებას შემდეგ ჩემი მეგობარი საჩოთირო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. აგრესიულ ბეტორს შეიძლება ნებისმიერი კარტი ჰქონდეს, მაგრამ, მისგან განსხვავებით, ქოლერს შეიძლება საკმაოდ ძლიერი კარტიც ჰქონდეს. თუმცა, ამ ორი დიაპაზონის წინაშეც კი, ჩემი აზრით, მეგობარმა უნდა დაქოლოს. სუსტი კიკერიხელის კარტი, რომელიც კომბინაციაში არ შედის, მაგრამ ზოგჯერ გადამწყვეტ როლს ასრულებს გამარჯვებულის გამოვლენაში. მაგალითად, თუ თქვენ A-J გაქვთ, მეტოქეს კი – A-Q და მაგიდაზე ტუზი მოდის, გამარჯვებული თქვენი მეტოქეა, რადგან მისი კიკერი – Q – უფრო მაღალია რომ ჰქონდეს, ფოლდზე დაფიქრებაც შეიძლებოდა, რადგან სრულიად მოსალოდნელია, რომ ორიდან ერთი მეტოქე მაინც მასზე დომინირებდეს (უფრო ძლიერი კიკერიხელის კარტი, რომელიც კომბინაციაში არ შედის, მაგრამ ზოგჯერ გადამწყვეტ როლს ასრულებს გამარჯვებულის გამოვლენაში. მაგალითად, თუ თქვენ A-J გაქვთ, მეტოქეს კი – A-Q და მაგიდაზე ტუზი მოდის, გამარჯვებული თქვენი მეტოქეა, რადგან მისი კიკერი – Q – უფრო მაღალია ჰქონდეს).

თერნზე დაიდო K. ორმა მოთამაშემ ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა თქვა, აგრესიულმა მოთამაშემ კი 3000 დადო 7050-იან ბანკში. პირველი ქოლერი დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს, ჩემმა მეგობარმა კი დაქოლა.

ამ მომენტში ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება ერთადერთი სვლაა, რომელზე დაფიქრებაც ღირს. ჩემი მეგობარი ველიუს მქონე პრაქტიკულად ნებისმიერ კარტთან აგებს, მაგრამ ბევრი მეტისმეტად აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს მოთამაშე ხშირად თავისი ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას გაგრძელებას ამჯობინებს, როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფიქრობს, რომ ოპონენტს, მაქსიმუმ, ტოპწყვილი აქვს მარგინალური კიკერიხელის კარტი, რომელიც კომბინაციაში არ შედის, მაგრამ ზოგჯერ გადამწყვეტ როლს ასრულებს გამარჯვებულის გამოვლენაში. მაგალითად, თუ თქვენ A-J გაქვთ, მეტოქეს კი – A-Q და მაგიდაზე ტუზი მოდის, გამარჯვებული თქვენი მეტოქეა, რადგან მისი კიკერი – Q – უფრო მაღალიათ (რადგან მოთამაშეთა უმეტესობა ფლოპზე პრემიუმ-კარტებით ბეტს ან ჩეკ-რეიზს ირჩევს). თუ ეს აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს მოთამაშე თავისი დიაპაზონის ნებისმიერი ან თითქმის ნებისმიერი კარტით ბეტს ჩავა, მაშინ ჩემი მეგობრის ტოპწყვილს და მარგინალურ კიკერს ბრწყინვალე შანსები აქვს.

რივერზე მოვიდა 7. ორივემ ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა თქვა და ჩემმა მეგობარმა მოიგო ტოპწყვილით.

ამას რომ მიყვებოდა, მეგობარს აინტერესებდა, ხომ არ შეცდა, როცა რივერზე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ნაცვლად ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა აირჩია, მაგრამ, ჩემი აზრით, ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა ერთადერთი გონივრული სვლა იყო, იქიდან გამომდინარე, რაც მან მეტოქეზე იცოდა. ჩემი მეგობარი ბეტს რომ ჩასულიყო, მოწინააღმდეგე მხოლოდ ტოპ-წყვილით ან უფრო ძლიერი კარტით დაუქოლავდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს შედეგად ჩემი მეგობარი მის დაახლოებით იმავე რაოდენობის ძლიერ კარტებს მოუგებდა, მაგრამ, სამაგიეროდ, აგრესიულ მეტოქეს ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას საშუალებას მოუსპობდა.

თუ ოპონენტს ფართო დიაპაზონი აქვს და ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არააც შეუძლია, ყველაფერი უნდა გააკეთოთ, რათა მას ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას შანსი მისცეთ. რივერზე ფსონის დადებით მეტოქეს ამ შანსს ართმევთ, თუ, ცხადია, ის სრული მანიაკიმოთამაშე, რომელიც ხშირად და აგრესიულად თამაშობს, ხშირად აკეთებს ბეტს და რეიზს და ხვდება სიტუაციაში, როდესაც ეს სტრატეგია არ ამართლებს არაა და ნებისმიერი უვარგისი კარტით გიგანტურ რეიზს არ გააკეთებს თქვენი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს პასუხად. ♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში