ავტორიზაცია
სტრა­ტე­გი­ე­ბი და ანა­ლი­ზი
კარგია თუ ცუდი ჩემი ბეტი? ნაწილი VI
ავტორი
სტივ ზოლოტოვი

წინა სტატია ერთი კითხვით დავასრულე, რომელიც ნახევარბლეფს ეხებოდა. ერთ მოთამაშეს აქვს A♠ Q♠, მის მეტოქეს – K K. მეოთხე ქუჩაიგივეა, რაც თერნი. მეოთხე კარტი, რომელიც მაგიდაზე იხსნებაზე მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე შემდეგი კარტი აწყვია: 8♠ 8 5♠ 4♣. პირველი მოთამაშე ტუზ-ქალით ოლინს შედის ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდის ფსონით. როგორ უნდა მოიქცეს მისი მოწინააღმდეგე მეფეებით?

ის შეიძლება ძლიერ კარტს უპირისპირდებოდეს. აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ცოტა აქვს ან საერთოდ არა აქვს. თუ ფსონის ავტორს ფულჰაუსი, სტრეიტი, რვიანი ან ტუზების წყვილიერთი რანგის ორი კარტი აქვს, მაშინ მეფეებს მხოლოდ ორი აუტის იმედი რჩება. თუ კარეერთი რანგის ოთხი კარტი აქვს, მაშინ მეფეებს აუტი არა აქვს. მეფეებით „შეიარაღებული” მოთამაშე ძალიან მამაცი უნდა იყოს, რომ ეს ფსონი დაქოლოს. თუმცა, რომც დაქოლოს, მის მეტოქეს, რომელიც ნახევარბლეფზე წავიდა, ჯერ კიდევ რჩება მოგების შანსი შემთხვევათა 25 პროცენტში. დასტაში 44 უცნობი კარტია, აქედან, მოსაგებად მას სჭირდება ნებისმიერი კარტი დარჩენილი სამი ტუზიდან და რვა ყვავი დარჩენილი ცხრიდან. ის მოიგებს 44-დან 11 კარტის მოსვლის შემთხვევაში ანუ შემთხვევათა 25 პროცენტში (დააკვირდით: K♠ მეფეებს ფულჰაუსს აძლევს).

როცა ვინმე სუფთა ბლეფზე მიდის ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდის ფსონით, ისე, რომ აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია არა აქვს, ოპონენტმა აუცილებლად უნდა დაუქოლოს შემთხვევათა, სულ ცოტა, ნახევარში, რათა მას იმ მომენტში მოგების საშუალება არ მისცეს. თუ ბანკში 500-ია და თქვენც ჩადიხართ 500-ს, მეტოქე ვალდებულია, შემთხვევათა ნახევარში ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ გიპასუხოთ, რათა დაუყოვნებლივი მოგების საშუალება არ მოგცეთ. თუ ჩვეულებრივ ბლეფს შემთხვევათა 60%-ში ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ პასუხობენ, „ბლეფერი” აგებს 500-ჯერ 0,6-ს და იგებს 500-ჯერ 0,4-ს, ესე იგი, მთლიანობაში ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას შედეგად აგებს 100-ს.

იმ შემთხვევაში, როცა ფსონი ნახევარბლეფია, მის ავტორს, ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებას შემთხვევაში, გარკვეული რაოდენობის აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია აქვს. ახლა დავუშვათ, რომ მეფეების მქონე მოთამაშე დაქოლავს შემთხვევათა 60 პროცენტში. ნახევარბლეფი გაცილებით უკეთეს შედეგს იძლევა, ვიდრე სუფთა ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაა. ამ სიტუაციაში ის მოიტანს მოგებას შემთხვევათა 25%-ში, თუ ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ უპასუხეს. ახლა გვაქვს სამი შესაძლო შედეგი. თქვენ იგებთ 500-ჯერ 0,4-ს, როცა მეტოქე წვება, იგებთ 1000-ჯერ 0,15-ს, როცა მეტოქე გიქოლავთ და თქვენ აუტი მოგდით, და აგებთ მხოლოდ 500-ჯერ 0,45-ს, რაც ჯამში იძლევა 125-იან სუფთა მოგებას.

წინა სტატიის დასასრულს მე გთხოვეთ გამოგეთვალათ, რა სიხშირით უნდა დაქოლოს მეფეების მფლობელმა მოთამაშემ, რომ მთლიანობაში „წაგებაში არ დარჩეს”. პასუხი არის 80%. როგორც ამ რუბრიკის სტატიებიდან იცით, მე ყოველთვის კარგი ფსონის გაკეთებას ვცდილობ. სიამოვნებით დავდებდი ფსონს იმაზეც, რომ Card Player-ის ათასობით მკითხველიდან 10%-ზე ნაკლებმა დაუთმო თავისი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გამოთვლებს, რომელთა ჩატარებაც გთხოვეთ.

არსებობს მიახლოებითი გამოანგარიშების იოლი გზა – რამდენიმე შემთხვევის შემოწმება. ზევით ვნახეთ, რომ შემთხვევათა 60%-ში დაქოლვა საკმარისი არ იყო. ვცადოთ სხვა რიცხვებიც და ვნახოთ, ვთქვათ, რას მოგვიტანს დაქოლვა შემთხვევათა 75%-ში. ნახევარბლეფის შედეგად მოგება 30-ს ოდნავ აჭარბებს. ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავუშვათ, მეფეების მფლობელმა თითქმის ყოველ ჯერზე უნდა დაქოლოს, რათა ბლეფერმა მნიშვნელოვანი თანხა წააგოს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კონკრეტული ნახევარბლეფი განსაკუთრებულად ძლიერი იყო. მოთამაშეს ბევრი აუტი ჰქონდა. ნახევარბლეფით გაკეთებული ფსონი ხშირად ძალიან კარგია, მაშინაც კი, როცა უფრო სუსტი კარტით კეთდება. ვთქვათ, ეს ფსონი გაკეთდა გატშოტისტრეიტ-დრო, რომელსაც შიდა კარტი აკლიათ, კარტით, რომელსაც მხოლოდ ოთხი აუტი აქვს, ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებას შემთხვევაში. მეტოქემ, რომელსაც უფრო ძლიერი კარტი აქვს, მაინც შემთხვევათა დაახლოებით 60%-ში უნდა დაქოლოს, რათა წაგებაში არ დარჩეს.

თუ თქვენი ოპონენტი „ავტომოპასუხე” არაა და ყველა თქვენს ფსონს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ არ ხვდება, მაშინ ნახევარბლეფი, საშიში ბორდის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს, მაინც ძალიან კარგი სვლაა. ბევრი ნახევარბლეფ-ბეტის გაკეთებას ერთი ფარული სარგებელიც აქვს. დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესდადრო მეტოქეები ბლეფზე „გამოგიჭერენ”. და იმის მიუხედავად, რომ ამ „გამოჭერის” შემთხვევების გარკვეულ ნაწილში თქვენ მოიგებთ, უმეტეს შემთხვევებში მაინც წააგებთ. მოწინააღმდეგეები დაიმახსოვრებენ, რომ ხშირად ბლეფობთ, განსაკუთრებით მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე დაწყობილი საშიში კარტების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს, და უფრო ხშირად დაგიქოლავენ. მათ შორის, ხშირად მაშინაც დაგიქოლავენ, როცა მათზე ძლიერი კარტი გაქვთ. ნახევარბლეფების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ფული არ უნდა წააგოთ, მაგრამ, თუ ცოტას მაინც წააგებთ, გაცილებით მეტს მოიგებთ, როცა მეტოქეები თქვენს ძლიერ კარტებს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ დაუპირისპირდებიან.

ბოდიშს გიხდით იმის გამო, რომ მათემატიკით თავი მოგაბეზრეთ და მძიმე სამუშაოს ჩატარება გთხოვეთ, მაგრამ ეს სწორედ ისაა, რაც აუცილებელია გამარჯვებისთვის. იქნებ გყავთ მეგობარი ან იქნებ შეგიძლიათ დაიქირაოთ მასწავლებელი, რომელიც მათემატიკას შეგასწავლით. ამ გზით შეძლებთ, ისწავლოთ ხშირად გამეორებულ სიტუაციებსა და პრობლემებთან გამკლავება. აუცილებლად უნდა ისწავლოთ კარგი ფსონების კეთება და ცუდების თავიდან არიდება. მათემატიკა ხშირად ერთადერთია, რაც კარგისა და ცუდის გარჩევაში გეხმარებათ.

სტატია რომ უფრო მხიარულ ნოტაზე დავამთავროთ, ერთ სახალისო ამბავს მოგიყვებით: ფიზიკოსი, მათემატიკოსი და პოკერის მოთამაშე კამათობენ, რა ჯობია – ცოლი თუ საყვარელი. ფიზიკოსი ამბობს: „საყვარელი. ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ჯერ კიდევ გაქვს ექსპერიმენტების საშუალება”. მათემატიკოსი ამბობს: „ცოლი. ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს უცნობი ცვლადები აღარ არსებობს”. პოკერის მოთამაშე ამბობს: „ორივე. როცა ცოლთან არა ვარ, მას ჰგონია, რომ საყვარელთან ვარ. საყვარელს ჰგონია, რომ ცოლთან ვარ. მე კი ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს შემიძლია პოკერი ვითამაშო და ხელსაც ვერავინ შემიშლის!” ♠

 

 იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში