ავტორიზაცია

კომბინაციის აწყობის შანსები აუტების გათვალისწინებით

Card Player გთავაზობთ პოკერის მათემატიკას - კომბინაციის აწყობის, კონკრეტული ხელის დარიგების და სხვადასხვა სიტუაციის შანსებსა და ალბათობებს.

ცხრილში ასახულია მომლოდინე ხელებით კომბინაციების აწყობის შესაძლებლობები, მათი აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, შანსები და პროცენტული მაჩვენებლები სხვადასხვა ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზე. მაგალითად, ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შემდეგ 1 აუტით გატშოტ სტრიტ-ფლეშის ან კარეერთი რანგის ოთხი კარტიაწყობის შანსები და პროცენტებია: 1-22.5-თან; 4%.

მომლოდინე ხელი

აუტები

თერნზე აწყობის შანსები

 რივერზე აწყობის შანსები 

თერნზე ან რივერზე აწყობის შანსები 

გატშოტ სტრიტ-ფლეში;
კარეერთი რანგის ოთხი კარტი

1

46.0-1

2%

45.0-1

2%

22.5-1

4%

ორმხრივი სტრიტ-ფლეში;
სამეულიერთი რანგის სამი კარტი

2

22.5-1

4%

22.0-1

4%

10.9-1

8%

უმაღლესი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

3

14.7-1

6%

14.3-1

7%

7.01-1

12%

გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია;
ფულ-ჰაუსისამი ერთი რანგის და ორი სხვა რანგის კარტებისგან შემდგარი კომბინაცია, მაგალითად, სამი ათიანი და ორი შვიდიანი

4

10.8-1

9%

10.5-1

9%

5.07-1

16%

სამეული ან 2 წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

5

8.40-1

11%

8.20-1

11%

3.91-1

20%

ნებისმიერი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

6

6.83-1

13%

6.67-1

13%

3.14-1

24%

ფულ-ჰაუსი ან კარეერთი რანგის ოთხი კარტი;

გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია ან უმაღლესი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

7

5.71-1

15%

5.57-1

15%

2.59-1

28%

ორმხრივი სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია

8

4.88-1

17%

4.75-1

17%

2.18-1

31%

ფლეში

9

4.22-1

19%

4.11-1

20%

1.86-1

35%

გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია ან წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

10

3.70-1

21%

3.60-1

22%

1.60-1

38%

ორმხრივი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი ან უმაღლესი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

11

3.27-1

23%

3.18-1

24%

1.40-1

42%

გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია ან ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება;
ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან უმაღლესი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

12

2.92-1

26%

2.83-1

26%

1.22-1

45%

ორმხრივი სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია ან წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

14

2.36-1

30%

2.29-1

30%

0.955-1

51%

ორმხრივი სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია ან ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება;
ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან წყვილიერთი რანგის ორი კარტი; გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია, ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან მაღალი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

15

2.13-1

32%

2.07-1

33%

0.848-1

54%

გატშოტ სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია, ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან წყვილიერთი რანგის ორი კარტი;

ორმხრივი სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია, ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან უმაღლესი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

18

1.61-1

38%

1.56-1

39%

0.601-1

62%

ორმხრივი სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია, ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ან წყვილიერთი რანგის ორი კარტი

21

1.24-1

45%

1.19-1

46%

0.430-1

70%