ავტორიზაცია

ლექსიკონი

ვირული ბეტი
ცუდი ბეტი, რომელიც, როგორც წესი, მოთამაშის გამოუცდელობის ან სტრატეგიის არცოდნის შედეგია
ვირი
სუსტი მოთამაშე, ასევე უწოდებენ თევზს/ფიშს
ველიუ-ბეტი
ძლიერი კარტით გაკეთებული ბეტი, როცა მოთამაშეს უნდა, მეტოქეს ქოლზე უბიძგოს და ამით უფრო დიდი ბანკი მოიგოს
ვალეტ-მაღალი
ხუთკარტიანი კომბინაცია, სადაც ვალეტი უმაღლესია