ავტორიზაცია

ლექსიკონი

იძულებითი ბეტი
პოკერში იძულებითი ბეტი აუცილებელია, რათა ყველა რაუნდში იყოს თანხა, რომელზეც მოთამაშეები ითამაშებენ. იძულებითი ბეტებია ანტე, ბლაინდები, ბრინგ-ინი
იზოლაცია
რეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება
იმიჯი
სხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე