ავტორიზაცია

ლექსიკონი

ლიმიტი
ბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობა
ლიმპ-რერეიზერი
რერეიზი მოთამაშისგან, რომელიც წინა ვაჭრობისას ლიმპით შემოვიდა
ლიმპი
დარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა
ლაივ-ბეტი
სიტუაცია, როდესაც მოთამაშეს შეუძლია საკუთარი ბეტი დაარეიზოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სხვა მოთამაშეს რეიზი არ გაუკეთებია
ლეი დაუნი
როდესაც მოთამაშე ძლიერ კარტს ფოლდავს, იმ მიზეზით, რომ ოპონენტის ხელი უკეთესად მიაჩნია. გამოიყენება ფოლდის მნიშვნელობითაც.
ლუზ-აგრესიული
თამაშის სტილი, რომლისთვისაც საწყისი ხელების შერჩევის დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა და ამ ხელების გათამაშებისას უპირატესად გამოიყენება ბეტი და რეიზი, ნაცვლად ჩეკისა ან ქოლისა