ავტორიზაცია

ლექსიკონი

ნავი
ფულ-ჰაუსის ერთ-ერთი სახელი
ნაგავი
კარტი, რომლის მოგების ალბათობაც ძალიან დაბალია
ნიტი
მოთამაშე, რომელიც რისკს ერიდება და მხოლოდ საუკეთესო ხელით თამაშობს
ნატსი
მოცემულ სიტუაციაში საუკეთესო ხელი
ნახევარბლეფი
როდესაც მოთამაშე ვაჭრობის ერთ რაუნდში ბლეფობს, ხელში კი ისეთი კარტი უჭირავს, რომელიც შესაძლოა შემდეგ რაუნდებში გაუმჯობესდეს