ავტორიზაცია

ლექსიკონი

შევსება
როდესაც მოთამაშე სტრეიტის, ფლეშის ან ფულ-ჰაუსის შესავსებად ერთ კარტს ელოდება და ის კარტი ამოდის
შიდა სტრეიტი
იგივე გატშოტი. სტრეიტ-დრო, როდესაც მოთამაშეს სტრეიტისთვის შიდა კარტი აკლია. შიდა სტრეიტისთვის მხოლოდ ოთხი აუტის შანსია
შუა პოზიცია
როდესაც მოთამაშე სვლებს ზოგ მოთამაშეზე ადრე და ზოგზე გვიან აკეთებს
შუტაუტი
ტურნირი, სადაც ყოველ მაგიდაზე თამაში გრძელდება ერთი გამარჯვებულის გამოვლენამდე, ყველა მაგიდის გამარჯვებულები კი იწყებენ ტურნირის შემდეგ ეტაპს და ა.შ
შოუდაუნი
გამარჯვებულის გამოსავლენად კარტების ჩვენება რივერზე ბოლო ვაჭრობის დასრულების შემდეგ
შორთ-ჰენდიდ
თამაში ცოტა მოთამაშის მონაწილეობით
შუა წყვილი
ერთ-ერთი ხელის კარტითა და ფლოპის სიდიდით შუა კარტით წყვილის გაკეთება
შაფლი
კარტის აჩეხვა