ავტორიზაცია

ლექსიკონი

ძირიდან დარიგება
უკანონო მოქმედება, როცა ერთი ან რამდენიმე კარტი რიგდება დასტის ქვევიდან და არა ზევიდან
ძროხა
მოთამაშე, რომელთანაც მეორე მოთამაშე ბაი-ინს იყოფს და თამაშის შემდეგ მოგებას გაუყოფს