ავტორიზაცია

ლექსიკონი

ხელი-ხელში
ტურნირის ის მომენტი, როცა ყველა მაგიდაზე თამაში ერთდროულად მიმდინარეობს
ხელების ისტორია
ინტერნეტპოკერში გათამაშებული ხელების ჩამონათვალი
ხელის კარტი
– იგივე, რაც ჯიბის კარტი. ორი დაფარული კარტი, რომელიც გათამაშების დასაწყისში ურიგდება მოთამაშეებს
ხალხმრავალი ბანკი
ბანკი, რომლის მოსაგებადაც რამდენიმე მოთამაშე იბრძვის. იგივეა, რაც საოჯახო ბანკი
ხელის კარტები
ორი კარტი, რომლებიც მოთამაშეს დარიგებისას ხელში უჭირავს
ხელის წყვილი
ერთი რანგის ხელის კარტები