ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Call
მეტოქის ფსონის გათანაბრება
Call
მეტოქის ფსონის გათანაბრება
Call the clock
წესი, რომელიც მოთამაშეს აიძულებს, სწრაფად ითამაშოს. როდესაც ვინმე ითხოვს დროის შეხსენებას, მეტოქეს ეძლევა განსაზღვრული დრო სვლისთვის. ხშირად ამ მოვალეობას დილერი იღებს საკუთარ თავზე
Calling station
მოთამაშე, რომელიც ხშირად ქოლავს და იშვიათად არეიზებს
Cap
შეზღუდვა ფსონის მაქსიმალურ რაოდენობაზე
Cash game
თამაში ნამდვილი ფულით (და არა სატურნირო ჩიპებით)
Cash plays
როდესაც მოთამაშე ჩიპების მიღებამდე მაგიდაზე არსებული საკუთარი ნაღდი ფულით თამაშობს. როგორც წესი, ქეშ-მოქმედებას დილერი აცხადებს
Cashing
შეჯიბრში ფულადი პრიზის მოგება
Cashing out
თამაშიდან გასვლა და ჩიპების ფულზე გადაცვლა
Chase
ბეტის გაკეთება მომგებიანი კომბინაციის მოლოდინში, რათა ნახო შემდეგი კარტი. თამაშის რამდენიმე რაუნდით გაგრძელება მომგებიანი კარტის მოლოდინში
Check
ბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა
Check out
დაფოლდვა მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეს ფსონი არ აქვს დასადები
Check-raise
სვლა, როდესაც მოთამაშე განზრახ ჩეკს ამბობს, რადგან ელოდება, რომ მეტოქე დაარეიზებს, შემდეგ კი შეიძლება თავადაც დაარეიზოს
Chip
პატარა დისკი, რომელიც თამაშისას ფულის ნაცვლად გამოიყენება
Chip dumping
როდესაც ერთი მოთამაშე მეორესთან ჩიპებს ნებაყოფლობით აგებს
Chip leader
მოთამაშე, რომელსაც მოცემულ მომენტში ყველაზე მეტი ჩიპი აქვს
Chip race
შეჯიბრში მოვლენა, როდესაც მოთამაშეები ვალდებულები არიან, თამაშიდან ყველა ის ჩიპი მოიშორონ, რომელიც მინიმალურ ღირებულებას ვეღარ აკმაყოფილებს
Chip up
დაბალი ღირებულების ჩიპების გადაცვლა მაღალი ღირებულების ჩიპებში
Chop
ბანკის გაყოფა. ეს შეიძლება მოხდეს მოთამაშეების შეთანხმებით ან ფრის შემთხვევაში
Chopping the blinds
ხელი, როდესაც ბლაინდების გარდა ყველა მოთამაშე ფოლდავს და ბლაინდებს თავიანთი ფსონები უბრუნდებათ
Click raise
როდესაც მოთამაშე მინიმალურ რეიზს აკეთებს
Coin flip
სიტუაცია როდესაც 2 მოთამაშის ხელის კარტს მოგების თითქმის თანაბარი შანსები აქვთ.
Cold call
მოთამაშის მიერ ერთი ან მეტი მოთამაშის ბეტის ან რეიზის დაქოლვა
Collusion
თაღლითობის ფორმა ორ და მეტ მოთამაშეს შორის
Color change
მცირე ღირებულების ჩიპების დიდში გადაცვლა
Color up
მცირე ღირებულების ჩიპების დიდში გადაცვლა
Come bet
ბეტი ან რეიზი, რომელიც კომბინაციის შევსების მოლოდინში კეთდება
Connectors
ორი ან მეტი კარტი, რომლებიც რანგით ერთმანეთს მიჰყვება
Continuation bet
ბეტი, რომელიც იმ მოთამაშის მიერ კეთდება, ვინც ფლოპამდე აქტიურობდა
Cow
მოთამაშე, რომელთანაც მეორე მოთამაშე ბაი-ინს იყოფს და თამაშის შემდეგ მოგებას გაუყოფს
Crying call
ქოლი, როდესაც მოთამაშე ფიქრობს, რომ საუკეთესო ხელი არ უჭირავს
Cards
– იგივე, რაც ჯიბის კარტი. ორი დაფარული კარტი, რომელიც გათამაშების დასაწყისში ურიგდება მოთამაშეებს
Combo board
სიტუაცია როდესაც, ბორდზე ისეთი კარტია, რომ რამდენიმე კომბინაცია ერთდროულადაა შესაძლებელი. მაგალითად, სტრიტ დრო, ფლეშ დრო და სხვ.
Cutoff
გვიანი, ბატონის მარჯვნივ მდებარე პოზიცია. ამ პოზიციიდან მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს რეიზით ბატონის პოზიცია მოიპოვოს.
Cardroom
ოთახი ან ადგილი კაზინოში, სადაც თამაშობენ პოკერს. ასევე ონლაინპოკერის პროვაიდერი
Conservative Play
თამაშის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ ძლიერი ხელებით ბეტების გაკეთებას