ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Early position
პოზიცია მაგიდასთან, როდესაც მოთამაშე ვალდებულია იმოქმედოს სხვებზე ადრე. ადრეულს უწოდებენ ბლაინდების მარცხნივ მყოფ ორ პოზიციას
Equity
კონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4
Entry Fee
ტურნირის სარეგისტრაციო თანხა, რომელიც საპრიზო ფონდში არ შედის