ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Family pot
დარიგება, როდესაც ყველა ან თითქმის ყველა მოთამაშე ქოლს ამბობს
Fastplay
იგივე, რაც აგრესიული თამაში
Favorite
უკეთესი კარტი ორ ან მეტ მეტოქეს შორის
Feeder
კაზინოში თამაშისას მეორე ან მესამე მაგიდა, საიდანაც მოთამაშეები სათამაშოდ მთავარ მაგიდაზე გადადიან
Fifth street
იგივეა, რაც რივერი, ბოლო, მეხუთე კარტი, რომელსაც დილერი მაგიდაზე დებს
Fill
როდესაც მოთამაშე სტრეიტის, ფლეშის ან ფულ-ჰაუსის შესავსებად ერთ კარტს ელოდება და ის კარტი ამოდის
Fill up
როდესაც მოთამაშე სტრეიტის, ფლეშის ან ფულ-ჰაუსის შესავსებად ერთ კარტს ელოდება და ის კარტი ამოდის
Final table
პოკერის ტურნირში საბოლოო მაგიდა, სადაც დანარჩენი მოთამაშეების გავარდნის შემდეგ განსაზღვრული რაოდენობის მოთამაშეები მთავარ ადგილებს იყოფენ
First position
ბლაინდების მარცხნივ მჯდომი პირველი მოთამაშე. ეს მოთამაშე ვაჭრობის რაუნდში მოქმედებას პირველი იწყებს
Fish
სუსტი მოთამაშე. ზოგჯერ ვირსაც უწოდებენ
Fixed limit
ლიმიტირებულ პოკერში, ვაჭრობის სტრუქტურა, რომელშიც თითოეულ რაუნდში გაკეთებული ბეტის სიდიდე წინასწარაა განსაზღვრული
Flat limit
ლიმიტირებულ პოკერში, ვაჭრობის სტრუქტურა, რომელშიც თითოეულ რაუნდში გაკეთებული ბეტის სიდიდე წინასწარაა განსაზღვრული
Flat call
მოსალოდნელი რეიზის დროს ქოლის გაკეთება
Float
ბეტზე ქოლის თქმა შემდეგ რაუნდში ბლეფის დაწყების განზრახვით
Flop
პირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნება
Flush
კომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება
Fold
კარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლა
Forced bet
პოკერში იძულებითი ბეტი აუცილებელია, რათა ყველა რაუნდში იყოს თანხა, რომელზეც მოთამაშეები ითამაშებენ. იძულებითი ბეტებია ანტე, ბლაინდები, ბრინგ-ინი
Four-flush
ერთი მასტის ოთხი კარტი. არასრული ფლეში
Four–straight
ოთხი კარტი ერთმანეთის მიმდევრობით. არასრული სტრეიტი
Fourth street
იგივეა, რაც თერნი. მეოთხე კარტი, რომელიც მაგიდაზე იხსნება
Free card
– მაგიდის კარტი, რომლის ნახვა მოთამაშეს შეუძლია წინა რაუნდში ფსონის გაკეთების გარეშე. მაგალითად, თუ ფლოპზე ბეტი არავის გაუკეთებია, მაშინ თქვენ გაქვთ საშუალება, ნახოთ თერნი ისე, რომ ამისთვის ბანკში არაფერი შეიტანოთ – ე.ი. უფასოდ
Freezeout
პოკერში შეჯიბრის ყველაზე გავრცელებული ფორმა, რომლის დროსაც რი-ბაი (ხელმეორედ შესვლა ბაი-ინით) არ შეიძლება
Full house
სამი ერთი რანგის და ორი სხვა რანგის კარტებისგან შემდგარი კომბინაცია, მაგალითად, სამი ათიანი და ორი შვიდიანი
Full hand
სამი ერთი რანგის და ორი სხვა რანგის კარტებისგან შემდგარი კომბინაცია, მაგალითად, სამი ათიანი და ორი შვიდიანი
Fold equity
ბანკის წილი, რომლის მოგებასაც მოთამაშე ვარაუდობს ისეთი ბეტის გაკეთებისას, რომელიც მის მეტოქეს ფოლდისკენ უბიძგებს
First-Bet
ბლაინდები პირველ ფსონად ითვლება
Four-Bet
მეოთხე ბეტი - მეოთხე ფსონი (მესამე რეიზი) ხელის ერთ ქუჩაზე. მესამე ბეტის შემდეგი რეიზი
Freeroll
თამაში, რომელშიც შანსი გაქვს, მოიგო ფულის შენატანის და რისკის გარეშე
Flush Draw
როცა მოთამაშეს აქვს 4 ერთი მასტის კარტი და ფლეშის კომბინაციამდე ერთი კარტი აკლია
Floorman
პოკერრუმის თანამშრომელი, რომელიც აწესებს წესებს და იღებს გადაწყვეტილებებს