ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Inside straight
იგივე გატშოტი. სტრეიტ-დრო, როდესაც მოთამაშეს სტრეიტისთვის შიდა კარტი აკლია. შიდა სტრეიტისთვის მხოლოდ ოთხი აუტის შანსია
In position
პოზიციაშია მოთამაშე, რომელიც ვაჭრობას უკანასკნელი იწყებს
IP
პოზიციაშია მოთამაშე, რომელიც ვაჭრობას უკანასკნელი იწყებს
Insurance
შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც მოთამაშეები იყოფენ ან ამცირებენ ბანკს
Isolation
რეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება
Implied pot odds
ბანკის შანსების ნაირსახეობა დროს გათამაშებისას, სადაც ვითვალისწინებთ, რომ შესაძლებელია მეტოქისგან დამატებითი ფსონების ამოღება, თუ დრო შედგება - ანუ ვითვალისწინებთ არა მხოლოდ იმ ფსონებს, რომლებიც მეტოქემ უკვე გააკეთა, არამედ იმათაც, რომლებიც შემდგომში გაკეთდება
Implied odds
ბანკის შანსების ნაირსახეობა დროს გათამაშებისას, სადაც ვითვალისწინებთ, რომ შესაძლებელია მეტოქისგან დამატებითი ფსონების ამოღება, თუ დრო შედგება - ანუ ვითვალისწინებთ არა მხოლოდ იმ ფსონებს, რომლებიც მეტოქემ უკვე გააკეთა, არამედ იმათაც, რომლებიც შემდგომში გაკეთდება
Image
სხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე