ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Level
ეტაპი ტურნირებში. ყოველ მომდევნი ეტაპზე ბლაინდები იზრდება
Limit
ბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობა
Limp-reraise
რერეიზი მოთამაშისგან, რომელიც წინა ვაჭრობისას ლიმპით შემოვიდა
Limp
დარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა
Limp in
დარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა
Live bet
სიტუაცია, როდესაც მოთამაშეს შეუძლია საკუთარი ბეტი დაარეიზოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სხვა მოთამაშეს რეიზი არ გაუკეთებია
Live cards
ასე უწოდებენ ხელის კარტს, რომელიც სუსტია, თუმცა გამარჯვების შანსი აქვს. ასეთ დროს ამბობენ, რომ მოთამაშეს ხელში ცოცხალი კარტები უჭირავს და მაგიდაზე კონკრეტული კარტების ამოსვლის შემთხვევაში გამარჯვება შეუძლია
Lock up
ქეშ-გეიმში ადგილის დაბევება ნიშნავს, რომ მოთამაშე ჩიპებს და სხვა თავის ნივთებს მაგიდაზე აწყობს და ერთ-ერთ სათამაშო ადგილს იკავებს. იმ ადგილს სხვა მსურველი ვერ დაიკავებს, მიუხედავად იმისა, მოთამაშე თამაშობს თუ არა
Lay down
როდესაც მოთამაშე ძლიერ კარტს ფოლდავს, იმ მიზეზით, რომ ოპონენტის ხელი უკეთესად მიაჩნია. გამოიყენება ფოლდის მნიშვნელობითაც.
Loose-aggressive
თამაშის სტილი, რომლისთვისაც საწყისი ხელების შერჩევის დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა და ამ ხელების გათამაშებისას უპირატესად გამოიყენება ბეტი და რეიზი, ნაცვლად ჩეკისა ან ქოლისა
Late Position
გვიან პოზიციაში მყოფ მოთამაშეებს მაგიდასთან მყოფი მოთამაშეების უმეტესობაზე გვიან უწევთ მოქმედება. (დილერისგან მარჯვნინვ 2 ადგილი)