ავტორიზაცია

ლექსიკონი

Pair
ერთი რანგის ორი კარტი
Penny ante
არასერიოზული, დაბალფსონიანი თამაში
Pick-up
როდესაც მოთამაშე ჩიპებს ყიდულობს და სახლი დილერისგან ფულს იღებს
Play the board
როდესაც მოთამაშის საუკეთესო კომბინაცია მაგიდის ხუთი კარტისგან შედგება
Pocket cards
ორი კარტი, რომლებიც მოთამაშეს დარიგებისას ხელში უჭირავს
Pocket pair
ერთი რანგის ხელის კარტები
Poker face
მოთამაშის უმეტყველო სახე, რომელიც სხვა მოთამაშეებს მისი კარტისა თუ განზრახვის შესახებ არაფერს ეუბნება
Position
მოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა
Position bet
ბეტი, რომელიც უფრო ძლიერ პოზიციაზე ყოფნითაა გამოწვეული, ვიდრე კარტით
Pot
ფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები
Pot-committed
სიტუაცია, როდესაც მოთამაშემ იმდენი ჩადო ბანკში, რომ დაწოლა აღარ შეუძლია და ვალდებულია, ოლ-ინით შევიდეს
Pot-limit
თამაში, სადაც ფსონის მაქსიმუმი უდრის ბანკს
Pot odds
ბანკის ახლანდელი ზომისა და შესაძლო ქოლის თანაფარდობა
Pre-flop
გათამაშების ეტაპი ფლოპის დარიგების წინ
Probe bet
ბეტი, რომლის ძირითადი მიზანია მეტოქის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება მისი რეაქციის შედეგად
Protected pot
ბანკი, რომლის მოსაგებადაც ბლეფი თითქმის გამორიცხულია, რადგან მის მოსაგებად ბევრი მოთამაშე იბრძვის
Push
ოლ-ინის გაკეთება
Polarisation
როდესაც მოთამაშე ისე მოქმედებს, რომ მისი შესაძლო ხელის დიაპაზონი ორად იყოფა: ან ცალსახად ძლიერი, ან ცალსახად სუსტი.
Pot-size bet
პოტის სიდიდის ბეტი, პოტ ლიმიტ ომაჰაში - ბეტის მაქსიმუმი
Passive
თამაშის სტილი, რომელიც ბევრ ჩეკს და ქოლს და ნაკლებ ბეტს ან რეიზს ითვალისწინებს
Playover Box
გამჭვირვალე პლასტიკური ყუთი, რომელიც გამოიყენება მაგიდიდან დროებით გასული მოთამაშის ჩიპების დასაცავად, თუ მის ადგილზე იმ დროს სხვა მოთამაშე თამაშობს
Post-Mortem
კონკრეტული თამაშის გარჩევა/ანალიზი მისი დამთავრების შემდეგ
Premium Hands
საუკეთესო ხელის კარტები: AA, KK, QQ, AK