ავტორიზაცია

ლიმიტიანი ჰოლდემი

ლიმიტიანი ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტითდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ფსონის სიდიდე შეზღუდულია. ეს შეზღუდვა აისახება თამაშის სახელზეც – $3/$6, $20/$40 და ა.შ.

მაგალითად, $1/$2 ლიმიტიბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობაანი ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტითს თამაშისას მინიმალური ფსონი ფლოპამდე და ფლოპზე იქნება $1, თერნსა და რივერზე კი – $2.

ვაჭრობის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს შესაძლებელია სამი რეიზიფსონის გაზრდას/რერეიზის გაკეთება. ბოლო ფსონი მინიმალურზე ოთხჯერ მეტი შეიძლება იყოს.

მაგალითად, $1/$2 თამაშში ვაჭრობის რაუნდი ფლოპამდე და ფლოპზე შეიძლება წარიმართოს ასე: $1, $2, $3 და $4. თერნსა და რივერზე ფსონები, შესაბამისად, ორმაგდება: $2, $4, $6 და $8.

ყველა დანარჩენი წესი ზუსტად ისეთია, როგორც ულიმიტოწესი, რომლის მიხედვითაც მოთამაშეს შეუძლია ბეტი გააკეთოს ნებისმიერი რაოდენობის ან ყველა ჩიპით ჰოლდემში.

პოტ-ლიმიტ ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტით

 

ამ ნაირსახეობის პოკერში მოთამაშეებს შეუძლიათ გააკეთონ ნებისმიერი სიდიდის ფსონები, დაწყებული დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითთ და დამთავრებული ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდით. ბანკში შედის ყველა ფსონი, რომელიც მიმდინარე გათამაშების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს გაკეთდა.

 

მაგალითისთვის დავუშვათ, რომ ბანკში ამჟამად $100-ია. იწყება ვაჭრობის რაუნდი და ერთ-ერთი მოთამაშე ჩამოდის $20-ს. ორი მოთამაშე უთანაბრებს. მესამე შეუძლია გაათანაბროს ეს ფსონი და შემდეგ გააკეთოს რერეიზი მაქსიმუმამდე – $180. ეს თანხა მიიღება შემდეგნაირად: ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების $100, პირველი ფსონი $20, ორი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება $20 და ბოლო მოთამაშის $20, ჯამში – $180.