ავტორიზაცია
სტუმრის სვეტი რეალური პოკერი
მეტოქის ეკვიტი
ავტორი
როი კუკი

პოკერის ლიტერატურაში ხშირად შეხვდებით მცდარ განცხადებებს, რომელთა თანახმად, არსებობს ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს მხოლოდ ორი მთავარი მიზანი: ველიუს ამოღება სუსტი კარტიდან, როცა მეტოქე დაგიქოლავთ, ან მეტოქის იძულება, რომ თქვენზე ძლიერი კარტი დაყაროს, და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების წაღება. ზოგჯერ ეს კონცეფციები ერთმანეთს გადაფარავს, როცა, მაგალითად, თქვენ ფსონს ჩადიხართ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტით და იმედი გაქვთ, რომ მოწინააღმდეგე დაწვება, მაგრამ დამატებითი ველიუ, რომელიც მეტოქეზე ძლიერი კომბინაციის აწყობის შესაძლებლობას იძლევა, ამცირებს მეტოქის მოსალოდნელ ველიუს (EV).

ბეტის ბევრი სხვა მიზანიც არსებობს, მაგრამ ერთი მთავარი ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ ანალიზის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს: წაართვათ ოპონენტს ნებისმიერი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4, რომელიც კი მის კარტს შეიძლება ჰქონდეს. ამით მეტოქეს ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლასკენ უბიძგებთ და მოგების ყველანაირ შანსს დააკარგვინებთ.

მაგალითად, ულიმიტოწესი, რომლის მიხედვითაც მოთამაშეს შეუძლია ბეტი გააკეთოს ნებისმიერი რაოდენობის ან ყველა ჩიპით ჰოლდემში პრეფლოპზე ხელის A 10-ით არეიზებთ და ოპონენტი Q♣ J♣-ით გიქოლავთ. გარკვეული მიზეზების გამო, იცით, რომ ზუსტად ეს კარტი უჭირავს. ფლოპზე მოდის 3 3 2♣. ისიც იცით, რომ ეს კონკრეტული მეტოქე კარტს დაყრის, თუ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მესამედის სიდიდის ფსონს ჩახვალთ. უნდა გააკეთოთ თუ არა ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს? თქვენსაზე ცუდი კარტით მეტოქე არ დაგიქოლავთ, თქვენზე კარგი კარტით – არ დაწვება. თუმცა, თქვენი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსსა და მოწინააღმდეგის მიერ კარტის დაყრის შედეგად, თქვენ გააქრობთ დაახლოებით 26% ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს, რომელიც მის კარტს აქვს თქვენი კარტის წინააღმდეგ. ეს ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4 მნიშვნელოვან სიდიდეს აღწევს, როცა გათამაშებაში რეიზიფსონის გაზრდა მონაწილეობს, ამიტომ მეტოქისთვის მისი წართმევა გარკვეული რისკის გაწევად ნამდვილად ღირს.

ეს მეტისმეტად ცხადი მაგალითი იყო. რა თქმა უნდა, პოკერის რეალურ ორთაბრძოლებში არასდროს ვიცით, რა კარტი აქვს ოპონენტს. ამის მიუხედავად, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონცეფციის ჩართვა ფსონებთან დაკავშირებული თქვენი გადაწყვეტილებების შეფასებისას. რა სიდიდის ან რა სიხშირის ბეტები ჯობია, ეს სიტუაციური გადაწყვეტილებაა, რომელიც ემყარება თქვენი კარტის სიძლიერეს, ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდეს, მეტოქის დიაპაზონს, იმის შანსებს, რომ მეტოქე ამ დიაპაზონის გარკვეულ ნაწილს დაფოლდავს, აგრეთვე იმას, თუ როგორ იმუშავებს ამ დიაპაზონის დასაფოლდი ნაწილი თქვენი კარტის წინააღმდეგ და როგორ წავა, სავარაუდოდ, გათამაშება მომდევნო ქუჩებზე.

ამ კონცეფციის პრაქტიკული მაგალითია ხშირად ნახსენები წესი, რომლის თანახმად, აუცილებლად პირველმა უნდა დაარეიზოთ, და რომელსაც მე არ ვიყენებ. რეიზიფსონის გაზრდა ნამდვილად გაძლევთ იმის შანსს, რომ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები (ბლაინდები) უბრძოლველად წაიღოთ და ამით ჩამოართვათ მეტოქეებს ნებისმიერი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4, რომელიც შეიძლება მათ კარტს ჰქონდეს. ზოგ სიტუაციაში ეს ოპონენტს შემდგომ რეიზს გადააფიქრებინებს. თუმცა, ბევრ სიტუაციაში, უმეტესად კი დაბალ ლიმიტებზე თამაშისას, ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მაშინვე მოგების შანსი, უკეთეს შემთხვევაში, მინიმალურია. ისეთი სტრატეგია კი, რომელიც მოთამაშეს უბიძგებს, არ გააკეთოს რეიზიფსონის გაზრდა მეტოქის წინააღმდეგ, რომელიც რეიზს ისედაც არ აპირებს, სრულიად უსარგებლოა.

მოწინააღმდეგისთვის ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს წართმევა მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, რომელიც აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ გადაწყვეტილებების მიღებისას. იმის კონცეპტუალური გაგება, თუ როდისა აქვს მას ველიუ და როდის შეგიძლიათ არ გაითვალისწინოთ, მნიშვნელოვან EV-ს შემატებს თქვენს თამაშს. ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს წართმევის ღირებულების შეფასება მეცნიერება კი არა, ხელოვნებაა. დიახ, შეგიძლიათ ითვალოთ რიცხვები და აპლიკაციებშიც გაატაროთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი მეტოქეთა ტენდენციებზეა დამოკიდებული და მისი ზუსტად განსაზღვრა შეუძლებელია. თუმცა, თუ ის კონცეპტუალურად გესმით, მაშინ ყველა შესაძლო სიტუაციას მოერგებით და სულ უფრო იშვიათ და მცირე შეცდომას დაუშვებთ.

დიახ, ეს ძალიან ძნელია. ამ კონცეფციის გასაგებად სერიოზული ფიქრი დაგჭირდებათ. თუ ბოლომდე ვერ გაიგებთ, კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ეს სტატია და იფიქრეთ იმ სათამაშო სიტუაციებზე, რომლებშიც ყოფილხართ და იქნებით. იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორი იქნებოდა თქვენი მაშინდელი გადაწყვეტილებები და შედეგები, ეს კონცეფცია რომ გცოდნოდათ.

როცა ამ კონცეფციას სათანადოდ გაითავისებთ, თქვენს მეტოქეებს კარგი დღე არ დაადგებათ! ♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში