ავტორიზაცია
სტუმრის სვეტი რეალური პოკერი
მთავარი ხელის კარტები კი არა, დიაპაზონებია
ავტორი
როი კუკი

„მე ვფიქრობ, რომ ტუზ-მეფე გაქვთ”, – მითხრა მეტოქემ, რომელმაც ეს-ესაა ჩემი ოლინი დაქოლა ხელის 3-3-ითა და 5:4 შანსებით. მართალიც იყო – ნამდვილად A-K მქონდა, მაგრამ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე მეფე მოვიდა და მან მაინც წააგო. ბევრი მოთამაშე მოწინააღმდეგის კარტებს „კითხულობს” ძალიან დამაჯერებელი, უცვლელი ტერმინებით. ისინი მეტოქეს „აძლევენ” კონკრეტულ კარტებს, შემდეგ კი ამ კარტების შესაბამისად თამაშობენ, ამ გათამაშებაში ჩემი ოპონენტის მსგავსად, და არანაირ ალტერნატივას არ აღიარებენ.

ჩემი მეტოქე მარგინალურად სწორად მოიქცა, როცა ჩემი ოლინი დაქოლა იმ ვარაუდით, რომ A-K მქონდა, მაგრამ მე ასევე ვითამაშებდი ბევრი სხვა სავარაუდო კარტის, მათ შორის, სამიანზე მაღალი წყვილების წინააღმდეგაც. ყველა ამ შემთხვევაში ჩემი მოწინააღმდეგე 4:1 აუტსაიდერიმოთამაშე, რომელსაც მეორე მოთამაშესთან მოგების ნაკლები შანსი აქვს იქნებოდა და დაკარგავდა გაცილებით მეტ მოსალოდნელ ველიუს (EV), ვიდრე მოიგებდა, როცა მე A-K მექნებოდა. აქ ლაპარაკია იმაზე, თუ როგორ უნდა ითამაშოთ მეტოქის მთელი დიაპაზონის, და არა ყველაზე სავარაუდო კარტის, წინააღმდეგ.

თქვენი მოწინააღმდეგეები სხვადასხვა დიაპაზონით სხვადასხვანაირად ითამაშებენ. მათ ექნებათ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს შესაბამისი დიაპაზონები, ჩეკ-რეიზისვლა, როდესაც მოთამაშე განზრახ ჩეკს ამბობს, რადგან ელოდება, რომ მეტოქე დაარეიზებს, შემდეგ კი შეიძლება თავადაც დაარეიზოსს, ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლას, რეიზიფსონის გაზრდას, ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას დიაპაზონები და ა.შ. მათ ზუსტად ვერ გამოითვლით, მაგრამ იმის ვარაუდი, თუ რომელი კარტები შეიძლება ჰქონდეს მეტოქეს ამ დიაპაზონების ფარგლებში, ბევრად უკეთეს შედეგებს მოგცემთ.

მაგალითად, ვთქვათ, ულიმიტოწესი, რომლის მიხედვითაც მოთამაშეს შეუძლია ბეტი გააკეთოს ნებისმიერი რაოდენობის ან ყველა ჩიპით ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტითს $2-$5 ქეშ-გეიმში სამი მოთამაშე ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შევიდა, თქვენ კი ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაცდან ხელის Q Q♣-ით დიდი რეიზიფსონის გაზრდა გააკეთეთ – $35. თქვენს სტეკში $1300-ია. ბლაინდები და სხვა ლიმპერები წვებიან, მეტოქე კი, რომელსაც $1100-იანი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა აქვს, თქვენს რეიზს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ პასუხობს. ფლოპზე მოდის 9♠ 5 3. ეს ისეთი ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებაა, რომელიც ბევრ კარტს არ გააძლიერებს. ოპონენტი ამბობს ჩეკს, თქვენ ჩადიხართ გაგრძელების ბეტს – $50-ს, ის გითანაბრებთ. თერნზე მოდის 10. მეტოქე ისევ ჩეკს ამბობს, თქვენ ჩადიხართ $110-ს და მეტოქე აკეთებს $380-იან ჩეკ-რეიზს. რა კარტებია მის დიაპაზონში?

იქნებ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს აქვს? ან იქნებ სუსტი კარტი უჭირავს და თერნზე ჩეკ-რეიზისვლა, როდესაც მოთამაშე განზრახ ჩეკს ამბობს, რადგან ელოდება, რომ მეტოქე დაარეიზებს, შემდეგ კი შეიძლება თავადაც დაარეიზოსთ ბლეფობა გადაწყვიტა? ბევრ მოთამაშეს ამისთვის ინტელექტი ან სათამაშო კლასი არ ჰყოფნის. თქვენი ოპონენტიც ერთ-ერთი მათგანია? შეუძლია თუ არა, იფიქროს, რომ ამ სიტუაციაში ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაა იმუშავებს? აქვს თუ არა დიაპაზონში ისეთი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტები, რომლებმაც ის ამ სიტუაციამდე მოიყვანა? ამჟამად მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე გულების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს შანსია, მაგრამ დაქოლავდა კი მეტოქე თქვენს ბეტს ფლოპზე, ვთქვათ, K J-ს მსგავსი კარტით? მას შეიძლება ჰქონდეს A 2, A 4, 6 4, 8 7 ან 7 6, მაგრამ ასეთი კარტით ითამაშებდა კი პრეფლოპსა და პოსტფლოპზე ისე, როგორც ითამაშა? შეიძლება თუ არა, რომ სტრეიტ-დროთი ბლეფობდეს? ითამაშებდა თუ არა რომელიმე ამ კარტით ისე, როგორც ითამაშა? შეიძლება თუ არა, რომ 9-9 ან 10-10 ეჭიროს და ახლა დიდი სეტისამეული, რომელშიც შედის ხელის ორი კარტი და მაგიდის ერთი კარტი ჰქონდეს? ეს თუ ასეა, გამოდის, რომ ის ორი ლიმპერის შემდეგ თავადაც ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შემოვიდა, როცა ხელში ცხრიანების ან ათიანების წყვილიერთი რანგის ორი კარტი ეკავა. მოიქცეოდა ასე? თუ ხუთიანების ან სამიანების სეტისამეული, რომელშიც შედის ხელის ორი კარტი და მაგიდის ერთი კარტი აქვს, მაშინ? ეს ისეთი კარტებია, რომლებითაც შეეძლო გათამაშებაში ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შემოსულიყო და რეიზიფსონის გაზრდაც დაექოლა, დიდი სტეკების გათვალისწინებით. მაშინ მან თავისი კარტი ისე გაათამაშა, რომ აშკარად ხაფანგს აგებდა მეტ-ნაკლებად ძლიერი კარტის მფლობელისთვის, რომლის სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას წართმევაზეც უარს არ იტყოდა.

რა თქმა უნდა, წინა აბზაცში ძალიან ბევრი კითხვა და ვარაუდია. ამას გარდა, აუცილებლად უნდა შეაფასოთ საკუთარი ანალიზის საიმედოობა. როცა მეტოქე ადვილად წასაკითხია, თქვენი ნდობა „წაკითხულისადმი” ძალიან მაღალია. სხვა, უფრო ძნელად წასაკითხი ოპონენტების შემთხვევაში, თქვენს ვარაუდს მეტი ცდომილება უნდა მიანიჭოთ და ქოლებიც უფრო რისკიანი უნდა გააკეთოთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ თქვათ, რომ მეტოქის დიაპაზონი შედგება 80%-ით სეტებისგან, 10%-ით საბლეფო დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესებისგან და 10%-ით – სრულიად საბლეფო კარტისგან. რა თქმა უნდა, ასეთი ანალიზი დიდადაა დამოკიდებული მეტოქის სათამაშო ჩვევებზე.

მე აქ იმის თქმა მინდა, რომ თქვენ უნდა განსაზღვროთ მეტოქის კარტის დიაპაზონიიმ სავარაუდო კარტის სიმრავლე, რომლითაც მოთამაშე გათამაშებაში შედის. რა კარტები შეიძლება ჰქონდეს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში? როგორია ყოველი კონკრეტული კარტის ამ დიაპაზონში ყოფნის შანსები? ამის შემდეგ გამოითვალეთ, როგორ ითამაშებს თქვენი კარტი მოწინააღმდეგის მთლიან დიაპაზონს, იმის ნაცვლად, რომ მას რომელიმე კონკრეტული კარტი „მიანიჭოთ”, თითქოს სხვა კარტი არ შეიძლება, ჰქონდეს.

ასე რომ, წაიკითხეთ თქვენი ოპონენტის დიაპაზონი. დაფიქრდით იმაზე, თუ როგორ ფიქრობს, რა ემოციურ მდგომარეობაშია, გაიხსენეთ მისი სათამაშო ჩვევები და ტენდენციები წინა გათამაშებებიდან. რომელი კარტით იქცეოდა ისე, როგორც ამ გათამაშებაში მოიქცა ამ მომენტამდე? რამდენად ძლიერია თქვენი კარტი ოპონენტის დიაპაზონთან შედარებით? როგორი სვლები უნდა გააკეთოთ თქვენი კარტით, რათა მაქსიმალური EV მიიღოთ?

თუ ასე მოიქცევით, ეს იქნება პოკერის ოლიმპოსკენ გადადგმული დიდი ნაბიჯი. ♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში