ავტორიზაცია
სტუმრის სვეტი რეალური პოკერი
ნუ ეცდებით ოვერბეტით მეტოქის დაწვენას
ავტორი
როი კუკი

ახალბედა მოთამაშეები ხშირად ცდებიან, როცა ბანკზე დიდ ბეტს ანუ ოვერბეტს აკეთებენ თავიანთი საშუალო ძალის კარტით, იმ მიზნით, რომ მეტოქეებს ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლასკენ უბიძგონ და თავიანთი კარტი „დაიცვან”. როცა ამ „დაცვაში” წარმატებას აღწევენ, დიდი შანსია, რომ ეს ოვერბეტი მხოლოდ ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაა იყო და ფლოპზე მათთვის სასარგებლო კარტი არ მოსულა. როცა წარმატებას ვერ აღწევენ, როგორც წესი, საუკეთესო კარტთან აგებენ. კომბინაციის აწყობის მთავარი შედეგი დადებითი მოსალოდნელი ველიუს (EV) მქონე ის ველიუ-ბეტებია, რომლებსაც ოპონენტები არასწორი შანსებით ქოლავენ. როცა ოვერბეტის საშუალებით მეტოქეს ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლასკენ უბიძგებთ, ამით ამ ველიუს კარგავთ.

პოკერის მიზანი მიმდინარე გათამაშების მოგება არაა. მესმის, რომ ფულს ვერ მოიგებთ, თუ გათამაშებებს ვერ მოიგებთ. მაგრამ პოკერის კარგად თამაშის არსი ისაა, რომ ოპტიმალურად გაათამაშოთ თქვენი კარტი და მიიღოთ მაქსიმალური დადებითი EV. თუ ასე მოიქცევით, ჩიპები თქვენკენ დაიძვრება. ზოგჯერ ყველაფერი სხვაგვარად ჩანს, მაგრამ ფული დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესთა განმავლობაში მაინც მოვა.

ჩვეულებრივ, ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ოპტიმალური სიდიდე არის ის მაქსიმალური თანხა თუ ჩიპების რაოდენობა, რომელსაც ოპონენტები დაქოლავენ და რომელსაც მათთვის უარყოფითი EV მოაქვს. მაგრამ EV მეტისმეტად უარყოფითიც არ უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მეტოქეები დაწვებიან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ისაა, რომ თუ მოწინააღმდეგე EV-ნეიტრალურია $100-ის დაქოლვის მიმართ, მაშინ $105-იან ბეტს დადებითი EV აქვს, მაგრამ $110-იან ბეტს, რომელსაც იგი დაქოლავს, აქვს ორჯერ მეტი მოლოდინი, ვიდრე $105-იანს. ეს ფაქტი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. თუმცა, თუ ოპონენტები არ დაქოლავენ ისეთი სიდიდის ბეტს, რომელსაც უარყოფითი EV აქვს, მაშინ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს გაკეთება იმ მიზნით, რომ ოპონენტებმა დაფოლდონ, როგორც წესი, უკეთესია, ვიდრე მათთვის უფასო კარტისა და თქვენი დამარცხების შანსის მიცემა.

ამას გარდა, ისიც გახსოვდეთ, რომ ფასი, რომლის გადახდასაც თქვენი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდე აკისრებს თქვენს მეტოქეს, ემყარება იმას, თუ როგორ ითამაშებს თქვენი კარტი მისი შერეული დიაპაზონის წინააღმდეგ. თუ მეტოქეს ფლეშ-დრო აქვს და თქვენ მას დაუქოლავთ, მაშინ, თუ მან ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება ააწყო, მისი ფასი განსხვავებული იქნება, ვიდრე მაშინ იქნებოდა, თქვენ რომ მისი კარტი ზუსტად წაგეკითხათ და დაგეფოლდათ.

მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ ფლეშ-დრო მოწინააღმდეგის სავარაუდო დიაპაზონში შეიტანეთ, ნუ შეარჩევთ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ისეთ სიდიდეს, თითქოს მას მხოლოდ ფლეშ-დრო ჰქონდეს. თუ გამორიცხავთ სუსტ, დიდი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს მქონე ქოლებს, რომელსაც მეტოქე ფლეშ-დროსგან განსხვავებული კარტებით გააკეთებდა, ეს შეიძლება EV-ს ფასად დაგიჯდეთ. შეარჩიეთ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ისეთი სიდიდე, რომელიც ოპტიმალური იქნება მისი მთელი დიაპაზონისთვის.

მესმის, რომ, როგორც წესი, შეუძლებელია მეტოქის ზუსტი დიაპაზონის მიხვედრა და სწორი სიდიდის ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს შერჩევა. მაგრამ, თუ კონცეფცია გესმით, მაშინ ეცადეთ, რაც შეიძლება ზუსტად გამოიცნოთ, მეტოქის დიაპაზონის რომელი ნაწილია დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტები და რა სიდიდის ბეტს დაქოლავს თავისი არა-დრო კარტებით, რომელთა წინაშეც თქვენ უპირატესობა გაქვთ. ამის შემდეგ შეძლებთ გამოითვალოთ, როგორ ითამაშებს ეს ორი დიაპაზონი თქვენი კარტის წინააღმდეგ, და დაადგინოთ, შეგიძლიათ თუ არა დადებითი EV-ს მქონე ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს გაკეთება ოპონენტის შერეული დიაპაზონის წინააღმდეგ. თუ შეგიძლიათ, ეს შესაძლოა თქვენი საუკეთესო სვლა იყოს.

მაგალითად, ვთქვათ, ფლოპზე მოვიდა J 10 2♣ და თქვენ მეორე სეტისამეული, რომელშიც შედის ხელის ორი კარტი და მაგიდის ერთი კარტი ააწყვეთ. თქვენს ერთადერთ მეტოქეს ძლიერი დიაპაზონი აქვს, რომელშიც შედის ბევრი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტი, ასევე, ოვერწყვილები, დაწყვილებული ვალეტები და ტოპ-სეტი (ყველაზე მაღალი სეტისამეული, რომელშიც შედის ხელის ორი კარტი და მაგიდის ერთი კარტი, ამ შემთხვევაში, ვალეტების). დიდი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს გაკეთება იმ მიზნით, რომ მოწინააღმდეგის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტებს უარყოფითი EV გაუჩნდეს, ხშირად შეცდომაა, თუ ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს აიძულებთ მეტოქეს, დაყაროს თავისი ერთი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი, რომლითაც უფრო პატარა ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს შემთხვევაში დაგიქოლავდათ. ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს, რომელსაც იგი ერთი წყვილიერთი რანგის ორი კარტით გიქოლავთ, დიდი ეკვიტიკონკრეტულ გათამაშებაში არსებული მოლოდინი, გამოთვლილი ბანკში არსებული ფულისა და მოთამაშის მოგების ალბათობის გამრავლებით. მაგალითად, თუ თქვენი მოგების შანსია 40% და ბაკში დევს $10, თქვენი ეკვიტი არის $4ს მქონეა. ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდე ისე უნდა შეარჩიოთ, რომ ნებისმიერი უარყოფითი EV, რომელსაც ოპონენტის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს-კარტების შემცველი დიაპაზონიდან მიიღებთ, დიდი უპირატესობით ანაზღაურდეს იმ ქოლებით, რომლებსაც იგი თავისი დიაპაზონის სუსტი ნაწილით გააკეთებს. თუ მეტოქეს ტოპ-სეტი აქვს, მაშინ, სავარაუდოდ, ყველა შემთხვევაში დამარცხდებით, რა სიდიდის ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსც არ უნდა გააკეთოთ.

ის მოთამაშეები, რომლებიც მეტისმეტად სერიოზულად უდგებიან თავიანთი კარტის „დაცვის” კონცეფციას და დიდ ფსონებს ჩადიან, რათა თავიანთი სუსტი კარტი დაიცვან, არასახარბიელო შედეგებს იმკიან. ხშირად ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები იბერება, თქვენ კი სუსტი კარტით უპირისპირდებით ძლიერი დიაპაზონის მქონე მეტოქეს. ასეთი დიდი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსთ თქვენ, არსებითად, თქვენს კარტს საბლეფო კარტად აქცევთ. არადა, თუ სწორად ითამაშებთ, გარკვეული ველიუს მოპოვება სუსტი, მგრძნობიარე კარტითაც შეგიძლიათ.

ვიცი, რომ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდის შერჩევისას სხვა ასპექტებიცაა გასათვალისწინებელი, მათ შორის, სტეკების სიდიდე, ოპონენტის სათამაშო ჩვევები და კვალიფიკაცია, ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდე და ა.შ. მაგრამ ამ სტატიაში მე მინდა აგიხსნათ, რომ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდის განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოთ სიტუაციის ნაგულისხმევი შანსები, გამომდინარე თქვენი მეტოქის კარტის დიაპაზონიიმ სავარაუდო კარტის სიმრავლე, რომლითაც მოთამაშე გათამაშებაში შედისდან და არა მის მიერ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს დასრულებისა და თქვენი დამარცხების შიშიდან.

ასე რომ, ნუ გააკეთებთ ოვერბეტებს დამარცხებისგან თავის დაცვის მიზნით. მესმის, რომ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების წაგება მტკივნეულია, მაგრამ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს სიდიდის შერჩევის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს თქვენი მიზანი EV-ს მოპოვება უნდა იყოს და არა – წაგებისგან მიღებული ტკივილის შემცირება. პოკერი ძლიერი ემოციების თამაშია, რომელიც მენტალურ სიმტკიცეს მოითხოვს. აღიარეთ ეს ფაქტი, მოიკრიბეთ ძალა და მიიღეთ სწორი, ემოციებისგან თავისუფალი გადაწყვეტილება, რომელიც დადებით EV-ს მოგიტანთ.

და თუ ამას შეძლებთ, გრძელვადიანი გამარჯვებებით გამოწვეული მღელვარება აუცილებლად დაჩრდილავს ნებისმიერი მყისიერი წაგების მოკლევადიან აგონიას! ♠

 

 იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში