ავტორიზაცია

პოკეროგრაფია - ბაირონ კავერმანი

Card Player საქართველო წარმოგიდგენთ პოკერის ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშის ფილ ლააკის პოკეროგრაფიას.