ავტორიზაცია
პოტ-ლიმიტ ომაჰა რჩევები

პოტ-ლიმიტ ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს სტრატეგია მაღალი დისპერსიის თამაშისთვის დამახასიათებელი კომპონენტებისგან შედგება. პრეფლოპ საწყისი ხელების თანაფარდობა ძლიერ და სუსტ ხელებს შორის 60-დან 40 პროცენტამდე მერყეობს, რაც  გათამაშებების მაღალ დინამიკას განაპირობებს. PLO-ში ოპონენტის სელექციას და პოზიციის გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსში full ring ფორმატი 8 მოთამაშისაგან შედეგება. თამაშის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გათამაშებებში ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების კონტროლი და აგრესიის დაბალანსება წარმატებისთვის აუცილებელი პირობაა.

ონლაინში ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს ტურნირის მოგება ამ თამაშისთვის დამახასიათებელ სტრატეგიულ ცვლილებებს მოითხოვს. ჩვენ განვიხილავთ პოტ-ლიმიტ ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს ტურნირის სხვადასხვა ეტაპს. გავაანალიზებთ სტრატეგიებს ტურნირის სხვადასხვა ეტაპზე და გირჩევთ, თუ სად და რა ეტაპზე როგორ ითამაშოთ.

პრეფლოპ სტრატეგია

PLO-ში პრეფლოპ სტრატეგია კონსერვატიული და ვიწრო დიაპაზონით თამაშს მოიცავს. ტურნირის ადრეულ ეტაპზე საწყისი ხელების დიაპაზონის შერჩევა მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე არსებული დინამიკის შესაბამისად ხდება. მაღალი დისპერსიის გამო, რაც პოკერის ამ სახეობას ახასიათებს, უაღრესად მნიშვნელოვანია პოტ-კონტროლის ეფექტური გამოყენება. იმისათვის, რომ პრეფლოპზე სწორი აგრესიით ვითამაშოთ, აუცილებელია ვიცოდეთ PLO-ში საუკეთესო ხელების რანჟირება.

გთავაზობთ პოტ-ლიმიტ ომაჰაში საუკეთესო საწყის ხელებს:

პრეფლოპ რეიზები

ბევრი მოთამაშე თვლის, რომ ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსში პრეფლოპ რეიზიფსონის გაზრდა ნაკლებად ეფექტურია, რადგან ოპონენტთან შედარებით თქვენი უპირატესობა იმდენად მცირეა, რომ ეს დისპერსიას უფრო ზრდის. ასეთი მიდგომა ტექნიკურად გამართლებულია, თუმცა ბანკროლითანხა, რომელიც მოთამაშეს თამაშისას აქვსს გამოყენების პოლარიზებას ახდენს.

 

სათამაშო სტილი

PLO-ს თამაშისას, როგორც წესი, სათამაშო სტილების აკადემიური გამიჯვნა არ ხდება. თამაშის მაღალი დისპერსიის გამო, სასტარტო ხელების შერჩევის და მათი გათამაშების სპეფიციკა უფრო „თაითი“ თამაშის ელემენტებს მოიცავს. აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს სტილი სათამაშო დინამიკის შესაბამისად ყოველ კონკრეტულ ოპონენტთან ინდივიდუალურია.

ომაჰას ხშირად „მომლოდინე ხელების“ თამაშს უწოდებენ, რაც ძალიან კომპლექსურს ხდის თამაშის მათემატიკურ მხარეს. მოსალოდნელი შანსების მაღალი სიზუსტით დათვლა დისტანციაზე დადებითი ბალანსიერთი სტილით თამაში განსხვავებული კარტების დროს. ასეთი თამაშის შედეგად მეტოქეს უჭირს მოთამაშის ქმედებების გამოცნობასთვის აუცილებელი კომპონენტია. განსხვავებით ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტითსაგან, ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსში ფლოუტიბეტზე ქოლის თქმა შემდეგ რაუნდში ბლეფის დაწყების განზრახვითნგი უფრო ფართო მნიშვნელობის მქონეა, იგი გამოიყენება როგორც აგრესიის იარაღად, ისე ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მოცულობის გასაკონტროლებლად გათამაშების მომდევნო რაუნდებში (თერნი, რივერიბოლო კარტი, რომელიც მაგიდაზე იხსნება).

პოზიციის მნიშვნელობა

PLO-ში, მსგავსად ულიმიტოწესი, რომლის მიხედვითაც მოთამაშეს შეუძლია ბეტი გააკეთოს ნებისმიერი რაოდენობის ან ყველა ჩიპით ჰოლდემიასევე ცნობილია, როგორც ტეხასური ჰოლდ'ემი. როცა მოთამაშეები თამაშობენ ორი ხელის და ხუთი საერთო კარტითსა, პოზიციიდან თამაში მნიშვნელოვანი უპირატესობაა. როგორც წესი, ადრეული პოზიციიდან ოპონენტების უმრავლესობა მხოლოდ ძლიერი ხელით შედის გათამაშებაში, ამ ინფორმაციის ქონა უაღრესად მნიშვნელოვანია პოსტფლოპზე თამაშისას,  განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბორდი სტრუქტურიზებული და გადატვირთულია. ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსში ტურნირების სრული უმრავლესობა 8max ფორმატისაა. გრძელ მაგიდებზე მრავალმხრივი ბანკების ალბათობა მაღალია (რასაც თან ერთვის ფართო დიაპაზონის მომლოდინე ხელები), შესაბამისად, გათამაშებაში წარმატების მისაღწევად იზოლაციარეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება და ე.წ. სქუიზ-ფლეი აქტიურად გამოყენებადი მოქმედებაა.

ადრეული ეტაპები

ბლაინდებთან მიმართებით დიდი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა ადრეულ ეტაპებზე თამაშის მაქსიმალურ შესაძლებლობას მოგცემთ. სუსტი მოთამაშეების რაოდენობა დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესდადრო შემცირდება და მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან ისეთი მოთამაშეები დარჩებიან,  რომლებსაც კარგად ესმით თამაში. ამიტომ A-A-x-x ხელების ზედმეტად გათამაშება, როდესაც ბორდს ვერ მოედებით, არ არის საჭირო, განსაკუთრებით, როდესაც შესაძლოა, ოპონენტებს ძლიერი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს ხელები ჰყავდეთ პოსტფლოპზე. ტურნირის ადრეულ ეტაპებზე თქვენ უნდა შეხვიდეთ ბანკში გვიანი პოზიციებიდან და ამის გასაკეთებლად იდეალური ვარიანტი ძლიერი ხელები იქნება, ისეთები, როგორიცაა ორმაგი საფლეშე კარტები. თქვენ უნდა ეცადოთ, ჩიპები სუსტ მოთამაშეებს მოუგოთ, რათა გვიან ეტაპებზე მათზე წინ აღმოჩნდეთ... თუ თქვენ ვერ შეძლებთ, რომ სუსტ მოთამაშეებს ჩიპები მოუგოთ, მაშინ ამას სხვა გამოცდილი მოთამაშეები გააკეთებენ – მათი დამარცხება კი უფრო გაგიჭირდებათ.

შუა ეტაპი

მას შემდეგ, რაც ბლაინდები გაიზრდება და ტურნირის მოთამაშეების 30% დატოვებს მაგიდებს, თამაში რადიკალურად შეიცვლება. პოტ-ლიმიტის ფსონების სტრუქტურა ნიშნავს, რომ უბრალოდ ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება პრეფლოპ რეიზზე პოზიციიდან უფრო ნაკლებად ეფექტურია. თუ ფლოპს აცდებით, სავარაუდო გაგრძელების ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს, რომელიც თქვენი ოპონენტისგან წამოვა, ნაკლებ ინფორმაციას მოგცემთ მისი ხელის შესახებ.

ომაჰას ტურნირის შუა ეტაპზე ბოლო აგრესორად დარჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს შეიძლება ნიშნავდეს ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების ზომის რეიზს გვიანი პოზიციიდან, ან რირეიზს სხვის რეიზზე. თუ თქვენ პრემიუმ ხელი გყავთ, ტუზები მეფეებთან ერთ ფერში, ან სხვა ძლიერი ხელი, მაშინ გვიანი რეიზი დამატებით შანსებს მოგცემთ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მოგებისთვის.

ბაბლი

სტეკის ზომა ძალიან მნიშვნელოვანია ბაბლიბოლო მოთამაშე ფულიან ადგილებამდე. ბაბლის გავარდნის შემდეგ დარჩენილი ყველა მოთამაშე ფულად ჯილდოს იღებსდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს ტურნირებზე. საკმარისი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობათ თქვენ საშუალება გაქვთ, გვიანი რეიზიფსონის გაზრდა გააკეთოთ იმისთვის, რომ ოპონენტზე, რომელსაც მცირე სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა აქვს, ზეწოლა განახორციელოთ. ზოგიერთი მოთამაშე ძალიან კონსერვატიულად დაიწყებს თამაშს ბაბლიბოლო მოთამაშე ფულიან ადგილებამდე. ბაბლის გავარდნის შემდეგ დარჩენილი ყველა მოთამაშე ფულად ჯილდოს იღებსდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს – ზუსტად ეს არის კარგი პერიოდი მათთვის ბლაინდების მოსაპარად, თან რაც შეიძლება ბევრჯერ.

მაგიდაზე მყოფმა დიდმა სტეკმა შეიძლება განუწყვეტლივ აწარმოოს ზეწოლა ოპონენტებზე. ძლიერი ხელით თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ეს სიტუაცია და რირეიზით ეთამაშოთ მას. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ჩიპლიდერიმოთამაშე, რომელსაც მოცემულ მომენტში ყველაზე მეტი ჩიპი აქვსს ჩიპების რაოდენობის ნახევარი ან უფრო მეტი გაქვთ – ეს გაზრდის მეტოქის ფოლდ-ეკვიტის. დაიმახსოვრეთ, რომ დიდი სტეკები ეცდებიან ბლაინდების მოპარვამას შემდეგ, რაც მოთამაშეები დაფოლდავენ, სუსტი კარტით რეიზის გაკეთება ბოლო პოზიციიდან ბლაინდებისა და ანტეების მოგების მიზნითს უმრავლეს შემთხვევებში. გირჩევთ, არ შეხვიდეთ დიდ ბანკში დაუცველი ხელით მხოლოდ იმიტომ, რომ იცით – ოპონენტი ფართო დიაპაზონის აგრესიას იყენებს!

ფინალური მაგიდა

ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესსტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას რაოდენობა თამაშის მიმდინარეობას განსაზღვრავს – ფინალურ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან საპრიზო სტრუქტურა და, უფრო კონკრეტულად, მასზე თქვენი მეტოქეების რეაქცია განსაზღვრავს ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს ტურნირის სტრატეგიას. მიკროსტეკის არსებობა მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან განსაზღვრავს საშუალო სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას თამაშს – როგორც წესი, საშუალო სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას მოთამაშეები თავს იკავებენ აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს თამაშისგან, ასევე აგრესიაზე პასუხისგანაც, რადგან არ სურთ ზედმეტ რისკზე წავიდნენ, როდესაც ოპონენტ(ებ)ს მათზე გაცილებით მცირე სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა აქვს(თ). გამოიყენეთ ეს სათქვენოდ და განახორციელეთ მეტი ზეწოლა მათზე, როდესაც მიკროსტეკი კარტს დაყრის.

ერთი ფერის მაღალი კარტი, დიდი წყვილები და სასტრიტე კარტი ძალიან ძლიერად უნდა გათამაშდეს ფინალურ ეტაპზე. ასევე უნდა განსაზღვროთ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ზომები იმგვარად, რომ ბოლო აგრესორი თქვენ იყოთ (ფოლდ-ეკვიტი ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მაინც არსებობს). ტურნირის მოგებისთვის, დასკვნით ეტაპზე ნუ იქნებით პასიურითამაშის სტილი, რომელიც ბევრ ჩეკს და ქოლს და ნაკლებ ბეტს ან რეიზს ითვალისწინებს მოთამაშე.