ავტორიზაცია

პროფესია პოკერი - დიმიტრი ჯანუაშვილი

პროფესია პოკერის სტუმარია ქართველი პოკერის მოთამაშე დიმიტრი ჯანუაშვილი