ავტორიზაცია

რაზი (Razz)

რაზი (Razz) ანუ შვიდკარტიანი სტად-ლოუ – პოკერის ნაირსახეობაა, რომელშიც ყველაფერი ისევეა, როგორც შვიდკარტიან სტადში, ოღონდ კარტის შეფასება ხდება ე.წ. კალიფორნიული სისტემით, რომელშიც ყველაზე დაბალი რანგის კარტი ყველაზე ძლიერია. სტრიტინებისმიერი ფერის ხუთი მიმდევრობითი კარტისგან შემდგარი კომბინაცია და ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება აქ არ ითვლება. ყველაზე დაბალი კარტია ტუზი. შესაბამისად, ყველაზე ძლიერი კომბინაცია რაზში არის 5-4-3-2-A.

ვაჭრობის რაუნდები და ქუჩები

ანტე

ანტე აუცილებელი ფსონია, რომელსაც ყველა მოთამაშე აკეთებს. როგორც წესი, ის დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითს მეათედის ტოლია. ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდეს იხდის ყველა, ვისაც გათამაშებაში მონაწილეობა უნდა. 

მესამე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში

სახელმა არ დაგაბნიოთ – სწორედ ამ ქუჩით იწყება დარიგება, რომლის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესსაც თითოეული მოთამაშე იღებს სამ კარტს – ორს დახურულად და ერთს ღიად. ვაჭრობას იწყებს მოთამაშე, რომელსაც ყველაზე მაღალი ღია კარტი აქვს. ის ვალდებულია, პირველი ფსონი გააკეთოს. ამის შემდეგ სვლები გადადის საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით.

თუ ორ მოთამაშეს ერთი რანგის მაღალი კარტი აქვს, საქმეში მათი მასტები ერთვება.  ყველაზე დაბალი (ყველაზე კარგი) მასტია ჯვარი, შემდეგ მოდის აგურიარასასურველი, არაფრისმომცემი კარტი. ასევე ცნობილია, როგორც ბომბი, შემდეგ გული და ბოლოს ყვავი.

მეოთხე ქუჩა

ამ ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზე მოთამაშეებს კიდევ ერთი ღია კარტი ურიგდებათ. აქ უკვე თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელსაც ორი ღია კარტის ყველაზე დაბალი კომბინაცია აქვს. ამის შემდეგ ვაჭრობა გრძელდება საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით.

მეხუთე ქუჩა

მეხუთე ქუჩაზე რიგდება კიდევ თითო ღია კარტი. აქაც ვაჭრობას იწყებს მოთამაშე ღია კარტების ყველაზე დაბალი კომბინაციით.

მეექვსე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში

მეექვსე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზეც ყველაფერი ისეა, როგორც მეხუთეზე.

მეშვიდე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში (რივერი)

ამჯერად მოთამაშეებს ურიგდებათ ბოლო, დახურული კარტი. ვაჭრობას ამჯერადაც იწყებს ის, ვისაც ყველაზე დაბალი ღია კარტები აქვს. ვაჭრობის უკანასკნელი რაუნდის შემდეგ გათამაშებაში დარჩენილი ყველა მოთამაშე კარტებს ხსნის და ვლინდება გამარჯვებული. პირველ კარტს ხსნის მოთამაშე, რომელმაც ბოლო ფსონი გააკეთა. თუ რივერზე ფსონები არ გაკეთებულა, მაშინ კარტს ხსნის ჯერ პირველ ადგილზე მყოფი მოთამაშე და მას თანმიმდევრობით მიჰყვებიან დანარჩენები.