ავტორიზაცია

რჩევები დამწყები მოთამაშეებისთვის

1. პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა

პოზიცია პოკერში გულისხმობს იმ თანმიმდევრობას, რომლითაც მოთამაშეები მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან სხედან. არსებობს ადრეული, შუა და გვიანი პოზიციები. მაგალითად, თუ თვლას ვიწყებთ ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაცს შემდეგი მოთამაშიდან, 9-კაციან მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან ადრეული პოზიციებია პირველიდან მეოთხემდე, შუა – მეხუთე-მეშვიდე, გვიანი – მერვე-მეცხრე. პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაას დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად, რაც უფრო ადრეულ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააშია მოთამაშე, მით უფრო ძლიერი კარტი სჭირდება თამაშში მონაწილეობის მისაღებად, ვიდრე გვიან პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააში მყოფ მოთამაშეს. მაგალითად, როცა მოთამაშის შემდეგ სვლა კიდევ ხუთმა ადამიანმა უნდა გააკეთოს, დიდი შანსია, რომ მათ შორის ერთს მაინც პირველზე უკეთესი კარტი ჰქონდეს. გვიან პოზიციაში ყოფნაპოზიციაშია მოთამაშე, რომელიც ვაჭრობას უკანასკნელი იწყებს უპირატესობაა, რადგან მოთამაშე ხედავს, როგორ იქცევიან უფრო ადრეულ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააში მყოფები და ამით გარკვეულ ინფორმაციას იღებს მეტოქეთა სავარაუდო კარტის შესახებ. ამიტომ უწოდებენ გვიან პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაას „კარგ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაას“, ადრეულ და შუა პოზიციებს კი – „ცუდ პოზიციებს“.

თუ გინდათ, რომ დიდხანს და წარმატებით ითამაშოთ, პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაას უდიდესი ყურადღება უნდა მიაქციოთ. რაც უფრო კარგ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააში ხართ, მით უფრო ფართოა ე.წ. საწყისი კარტის ანუ იმ კარტის დიაპაზონიიმ სავარაუდო კარტის სიმრავლე, რომლითაც მოთამაშე გათამაშებაში შედის, რომლითაც შეგიძლიათ თამაშში შეხვიდეთ.

2. თამაში ფლოპამდე

2.1. საწყისი კარტი

„შევიდე თამაშში თუ არ შევიდე?“ – ეს პოკერის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი კითხვაა. მასზე პასუხის გასაცემად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საწყისი კარტის სიძლიერეს, მოთამაშის პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაას და კიდევ რამდენიმე ფაქტორს.

გთავაზობთ ცხრილს, სადაც მითითებულია, რა კარტით უნდა შეხვიდეთ თამაშში და როგორი სვლები უნდა გააკეთოთ სხვადასხვა სიტუაციაში.

კარტი

თამაში თქვენამდე

ადრეული პოზიცია

შუა პოზიცია

გვიანი პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა

AA, KK, QQ

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

 

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

რეიზი**

JJ, TT

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

რეიზი

რეიზი

ქოლი*

99-22

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ქოლი

რეიზი

ქოლი*

AKs, AKo***

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

 

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

რეიზი

AQs, AQo, AJs

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფოლდი

რეიზი

რეიზი

ფოლდი

AJo, ATs, ATo

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფოლდი

რეიზი

რეიზი

ფოლდი

A9s-A2s

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფოლდი

ქოლი

რეიზი

ფოლდი

KQs, KQo, KJs, KJo, QJs

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფოლდი

ქოლი

რეიზი

ფოლდი

KTs, KTo, QJo,QTs, Q9s, JTs, J9s, J8s, T9s, T8s, 98s, 87s, 76s, 65s, 54s

ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს

ფოლდი

რეიზი

ერთი ან მეტი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფოლდი

ქოლი

რეიზი

ფოლდი

* ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება, თუ დიდი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა გაქვთ, თუ არა – ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლა

** იგულისხმება ერთი რეიზერი. თუ მეტია, ითამაშეთ მხოლოდ უმაღლესი კარტით

***AKs – ერთი მასტის (suited), AKo – სხვადასხვა მასტის (offsuit)

დამწყებ მოთამაშეებს შეუძლიათ ზუსტად შეასრულონ ამ ცხრილის რჩევები, მაგრამ როცა გარკვეულ გამოცდილებას მიიღებენ, გააცნობიერებენ, რომ შეიძლება ამ წესებიდან გადახვევაც, თუ სიტუაცია ამის საშუალებას გვაძლევს. იდეალური და უნივერსალური წესები არ არსებობს, ყველა თამაში განსხვავებულია და ყოველ გათამაშებაში უამრავი ცვლადი მონაწილეობს.

2.2. ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა

როდესაც ფლოპამდე თამაშისას თქვენი ჯერი მოვა, ლიმპი ერთ-ერთი არჩევანია. ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა ნიშნავს თამაშში შესვლას რეიზიფსონის გაზრდას გარეშე, მხოლოდ დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითს გათანაბრებით.

მოთამაშეების უმეტესობას უნდა, რაც შეიძლება ბევრ გათამაშებაში მიიღოს მონაწილეობა, ამიტომ ძლიერი კარტით არეიზებენ, სუსტით წვებიან, საშუალოთი კი ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შედიან.

გავრცელებული აზრის თანახმად, ლიმპს მხოლოდ ცუდი მოთამაშეები იყენებენ. მაგრამ პოკერში ყველაფერი ასე მარტივად არაა. არის სიტუაციები, როცა ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლა გამართლებულია. მაგალითად, შეგიძლიათ თამაშში ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ შეხვიდეთ, როცა:

ა) ხვდებით, რომ რეიზიფსონის გაზრდათ ბლაინდებს ბრძოლის გარეშე ვერ წაიღებთ;

ბ) გირჩევნიათ, თქვენი კარტი ბევრ მოთამაშესთან ერთად გაათამაშოთ;

გ) თუ გინდათ, რომ თქვენი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა ძალიან არ შემცირდეს.

სუსტი მოთამაშეები ლიმპს მეტისმეტად ხშირად იყენებენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ არასდროს არ უნდა გამოიყენოთ. მთავარია, დარწმუნებული იყოთ, რომ ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლასთვის კარგი მიზეზი გაქვთ.

2.3. რეიზიფსონის გაზრდა

ახალბედა მოთამაშეებს ხშირად უჭირთ იმის გაგება, რა საჭიროა რეიზიფსონის გაზრდა ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას წინ. არადა, ეს ისაა, რასაც პროფესიონალი მოთამაშეები ვერასდროს შეელევიან. რეიზს ბევრი მიზეზი აქვს.

ა) დიდი მოგება. პირველ რიგში, რეიზიფსონის გაზრდა საჭიროა მეტი მოგების მისაღებად. როდესაც ძალიან ძლიერი კარტი გაქვთ და გინდათ, ისარგებლოთ ამ მომენტით და რაც შეიძლება დიდი ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები მოიგოთ, უნდა გააკეთოთ რეიზიფსონის გაზრდა.

ბ) ერთი მეტოქის იზოლაციარეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება. როდესაც მოთამაშეს, რომელიც თქვენზე წინ ლიმპიდარიგების შემდეგ გათამაშებაში ქოლით შესვლათ ან რეიზიფსონის გაზრდათ შემოვიდა, რეიზიფსონის გაზრდათ პასუხობთ, დიდი შანსია, რომ ყველა სხვა მონაწილემ კარტი დაყაროს და თქვენ დარჩეთ მასთან პირისპირ. ერთ კაცთან თამაში კი უფრო იოლია, ვიდრე რამდენიმესთან. ამ მიზნით იზოლაციარეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვებას ძლიერი მოთამაშეები განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ, როდესაც სუსტი მოთამაშის სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას დიდი ნაწილის ან მთლიანად დაუფლება სურთ.

გ) ბლაინდების მოპარვა რეიზიფსონის გაზრდათ. ეს ფლოპამდე რეიზიფსონის გაზრდას კლასიკური შემთხვევაა, რომელსაც ძალიან ბევრი მოთამაშე იყენებს. ძირითადად ამ რეიზიფსონის გაზრდათ სარგებლობენ გვიან პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააზე მყოფი მოთამაშეები – ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაც ან მისი წინა მოთამაშე. თუ მანამდე ყველა დაწვაკარტი, რომელიც თაღლითობის თავიდან ასარიდებლად თამაშიდან მოაშორეს და გვიან პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააშიზე მყოფი მოთამაშე არეიზებს, ბლაინდები, თუ ძლიერი კარტი არა აქვთ და ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შემდეგ ბრძოლისთვისაც მზად არ არიან, წვებიან, რის შედეგადაც ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები მიაქვს რეიზერს.

ფლოპისწინა რეიზიფსონის გაზრდას სხვა მიზეზებიც არსებობს, მაგრამ შეიძლება ზოგადად იმის თქმა, რომ ფლოპამდე აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს თამაში უმჯობესია.

2.4. ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ზოგი მოთამაშე ამტკიცებს, რომ ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას წინ ნათქვამ რეიზს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ არ უნდა უპასუხო – მხოლოდ ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლათ ან რერეიზით. ეს შეიძლება კარგ სტრატეგიად  ჩაითვალოს, უმეტეს შემთხვევებში მაინც, იმიტომ, რომ აგრესია პოკერში ხშირად ამართლებს. თუმცა, ზოგჯერ ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება ამ სამი სავარაუდო სვლიდან საუკეთესოა.

მთავარია, ქოლსაც, სხვა სვლების მსგავსად, სერიოზულად მივუდგეთ. სანამ ქოლს ვიტყვით, უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ფაქტორი, რომლებიც გათამაშებაში მონაწილეობს.

3. თამაში ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შემდეგ

3.1. ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს

ულიმიტო ჰოლდემში იმარჯვებს აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს, ჭკვიანი მოთამაშე, რომელიც ზუსტად ირჩევს მომენტს, როცა აგრესია უნდა გამოიყენოს. ამას ბეტების საშუალებით აკეთებს. ყველა ბეტსა და რეიზს ზუსტი, კარგად გათვლილი მიზანი უნდა ჰქონდეს.

ა) ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს მაქსიმალურ მოგების მიზნით

ბეტის უმთავრესი მიზანი ადვილი დასანახია – თქვენ გაქვთ ძლიერი კარტი და გინდათ ბანკში რაც შეიძლება მეტი ფული დაგროვდეს. ამისთვის თქვენზე სუსტი კარტის მქონე მეტოქეებმა ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს უნდა გაგითანაბრონ და გათამაშებაში დარჩნენ. ასეთ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ვამბობთ, რომ ვაკეთებ ბეტს მოგებისთვის (for value).

მოგებისთვის ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს გაკეთება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა ვიცით, რომ მეტოქეები, რომელთაც თქვენზე სუსტი კარტი აქვთ, ნამდვილად ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ გიპასუხებენ ანუ ბანკში ფულს ჩადებენ.

ბ) ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაა

ბლეფი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს მეორე შესაძლო მიზანია. ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს გინდათ, რომ მეტოქეები, რომლებსაც თქვენზე უკეთესი კარტი აქვთ, დაწვნენ და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები თქვენ წაიღოთ.

არსებობს ხუთი წესი, რომლებიც უნდა დაიცვათ, როცა ბლეფს აპირებთ:

 • არ „გაბეროთ“ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები თქვენი ბეტებით ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაადროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს.
 • ბლეფი მეტწილად წამოიწყეთ მაშინ, როცა თქვენი კარტის გაუმჯობესების იმედი გაქვთ.
 • ბლეფი გამოიყენეთ იმ მოთამაშეების წინააღმდეგ, რომლებზეც იცით, რომ ნამდვილად დაფოლდავენ.
 • არ იბლეფოთ ერთდროულად რამდენიმე მოთამაშის წინააღმდეგ.
 • იბლეფეთ მხოლოდ მაშინ, როცა შეგიძლიათ მეტოქეები თქვენი კარტის სიძლიერეში დაარწმუნოთ და როცა, სავარაუდოდ, მეტოქეებს არცთუ ისე ძლიერი კარტი აქვთ.

გ) გაგრძელების ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს

როცა ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას წინ რეიზიფსონის გაზრდა გამოაცხადეთ და საპასუხო ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება მიიღეთ, ვაჭრობის შემდეგ რაუნდებში თქვენ ე.წ. აგრესორი ხართ. ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებასწინა რეიზიფსონის გაზრდათ მეტოქეებს იმის ნიშანი მიეცით, რომ ძლიერი კარტი გაქვთ, ახლა კი შეგიძლიათ კიდევ უფრო დამაჯერებლად იმოქმედოთ და საბოლოოდ დაარწმუნოთ მოწინააღმდეგეები თქვენი კარტის სიძლიერეში. ზუსტად თქვენი საწყისი აგრესიის გასაგრძელებლად გამოიყენება ე.წ. გაგრძელების ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს.

გაგრძელების ბეტს ის კარგი თვისება აქვს, რომ მისი გამოყენება შეგიძლიათ როგორც ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას, ისე რეალურად ძლიერი კარტის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს. მეტოქეებს ისღა დარჩენიათ, იმარჩიელონ, მართლა გაქვთ კარგი კარტი თუ ბლეფობთ. ხშირად ისინი თავს იზღვევენ და ფოლდს ამჯობინებენ. ასე რომ, შეგიძლიათ გაგრძელების ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს ხშირად გამოიყენოთ, როცა საწყისი აგრესორი ხართ. თუმცა, ეცადეთ, არ გადაამლაშოთ, თორემ მეტოქეები აღარ დაგიჯერებენ.

დ) ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს კარტის დაცვის მიზნით

ხშირად ხდება, რომ ყველაზე კარგი კარტი გიჭირავთ, მაგრამ არის იმის საფრთხე, რომ მეტოქეებს საჭირო კარტი მიუვათ და შოუდაუნზე დაგამარცხებენ. თქვენი მიზანია, დაიცვათ თქვენი კარტი და მოწინააღმდეგეები აიძულოთ, დაწვნენ. ამას კი ისევ ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსთ აღწევთ.

პრაქტიკაში ამას ასეთი სახე აქვს: როცა კარგი კარტი გაქვთ, მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე კი სავარაუდო დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესსთვის საჭირო კარტია, ისე უნდა მოიქცეთ, რომ მეტოქეს მაგიდის შემდეგი კარტის ნახვა ძვირი დაუჯდეს. ამიტომ უნდა გააკეთოთ საკმარისად დიდი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს, რომლის სიდიდე ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდესა და კიდევ რამდენიმე პარამეტრზეა დამოკიდებული.

3.2 ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება

ფლოპის შემდეგ თამაშისას მეტოქის ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს ან რეიზიფსონის გაზრდას დაქოლვისთვის რამდენიმე მიზეზი არსებობს:

 • მეტი კარტის ნახვის სურვილი: როცა რომელიმე დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გაქვთ და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსებიც ხელს გიწყობთ, ცდილობთ, რომ ნახოთ თერნიკარტი, რომელიც მაგიდაზე ფლოპის შემდეგ და რივერის წინ იდება. მაგიდის მეოთხე კარტი ან რივერიბოლო კარტი, რომელიც მაგიდაზე იხსნება და ამისთვის ამბობთ ქოლს.
 • რერეიზის თავიდან აცილების სურვილი: ქოლი საწყისი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს დამდებ მოთამაშეს რერეიზის საშუალებას უსპობს. თუმცა, ეს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება მხოლოდ მაშინაა სრულიად უსაფრთხო, როცა ბოლოს თამაშობთ (ანუ ვაჭრობის რაუნდს ამთავრებთ).
 • საკუთარი კარტის სიძლიერის შენიღბვის სურვილი: როცა მოთამაშეს ძალიან ძლიერი კარტი აქვს, შეუძლია უბრალოდ დაქოლოს ვაჭრობის პირველ რაუნდში, რათა თავისი კარტის სიძლიერე დამალოს იმ იმედით, რომ ამ გზით მომდევნო რაუნდებში ბანკში უფრო მეტი ფული მოგროვდება.

როდესაც ფიქრობთ, დაქოლოთ თუ არა, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ ორი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი – აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსები.

აუტები და მოგების შანსი. აუტი არის კარტი, რომლის მოსვლაც თქვენს კომბინაციას დაასრულებს. აუტებიგაუხსნელი კარტები, რომელთაც მოთამაშის ხელის გაძლიერება შეუძლიათ. აუტების დათვლა პოკერის კარგად თამაშის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტიას რაოდენობის ცოდნა აუცილებელია ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შემდეგ თამაშში ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას.

მაგალითად, თუ ხელში ორი ყვავი გიჭირავთ და ფლოპზე კიდევ ორი მოვიდა, ეს  ნიშნავს, რომ თერნზე ან რივერზე უნდა მოვიდეს კიდევ ერთი ყვავი, რომ თქვენი ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება შედგეს. სულ დასტაში 13 ყვავია, ხელში გიჭირავთ ორი და ფლოპზე დევს ორი, ესე იგი, შესაძლებელია დარჩენილი 9 ყვავიდან ერთის მოსვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 9 აუტი გაქვთ.

აუტებს უშუალოდ უკავშირდება გათამაშების მოგების შანსი. უხეში გამოთვლებით, იმის შანსი, რომ თერნზე ან რივერზე თქვენთვის სასურველი ყვავი მოვიდეს და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები მოიგოთ, დაახლოებით 9x4=36%-ია.

ბანკის შანსები. ასე უწოდებენ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების ამჟამინდელი სიდიდის შეფარდებას თქვენი სავარაუდო ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებას სიდიდესთან. მაგალითად, თუ ბანკში $80 დევს და დასაქოლად $20 უნდა დადოთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენთვის ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსებია 20:(80+20)=1/5 ანუ 20%.

ქოლის მიზანშეწონილობის დადგენა. იმისთვის, რომ თქვენი ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება გამართლებული იყოს, მოგების შანსი მეტი უნდა იყოს ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსებზე. ჩვენს მაგალითში მოგების შანსი იყო 36%, ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსები – 20%. ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება გამართლებულია.

3.3. რეიზიფსონის გაზრდა

ქოლთან შედარებით, რეიზიფსონის გაზრდა ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მოგების დამატებით შანსს იძლევა – მეტოქეები შეიძლება დაწვნენ. არსებობს რეიზიფსონის გაზრდას რამდენიმე მიზეზი.

 • ბანკში მეტი ფულის დაგროვება, როდესაც მოთამაშეს ყველაზე კარგი კარტი აქვს: თუ უძლიერესი კარტი გაქვთ, რეიზიფსონის გაზრდა მაქსიმალური მოგების მიზნით უფრო დიდი ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების მოგების შანსს მოგცემთ.
 • მეტოქეების მოშორება, როდესაც მოთამაშეს ყველაზე კარგი კარტი აქვს: როცა მზა კომბინაციაკომბინაცია, რომელსაც მოსაგებად გაუმჯობესება არ სჭირდება. გაქვთ, შეგიძლიათ რეიზიფსონის გაზრდათ მოიშოროთ ოპონენტები, რომელთაც შანსი აქვთ, შემდეგ ქუჩებზე საჭირო კარტი მიიღონ და შოუდაუნზე დაგამარცხონ.
 • ბლეფი: როცა საშუალო ან ცუდი კარტი გაქვთ, შეგიძლიათ რეიზიფსონის გაზრდა გააკეთოთ, რათა სხვა მოთამაშეებს აჩვენოთ, რომ ძლიერი კარტი გაქვთ, და აიძულოთ, რომ დაწვნენ.
 • ნახევარბლეფი: როცა რომელიმე დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გაქვთ, შეგიძლიათ დაარეიზოთ როგორც მოგების, ისე ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას მიზნით. ეს მაინც ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არააა, რადგან შეიძლება ვერც მიიღოთ ის კარტი, რომელიც თქვენს დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს დასრულებულ კომბინაციად აქცევს, თუმცა, თუ მეტოქემ ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ გიპასუხათ, მაინც გაქვთ შანსი, რომ კომბინაცია დაასრულოთ და მოუგოთ.
 • უფასო კარტის ნახვა: როცა რომელიმე დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს გაქვთ და არეიზებთ, მეტოქეს შეუძლია ეს რეიზიფსონის გაზრდა გაგითანაბროთ, შემდეგ ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზე ვაჭრობა კი, თქვენი რეიზიფსონის გაზრდათ დამფრთხალმა, ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულათ დაიწყოს, რაც უფასო კარტის ნახვისა და კომბინაციის დასრულების შანსს გაძლევთ.
 • ინფორმაციის მოპოვება: როცა არცთუ ისე კარგი კარტი გაქვთ, შეგიძლიათ  რეიზიფსონის გაზრდათ დაადგინოთ, ძლიერი კარტი აქვთ ოპონენტებს თუ არა.

3.4. ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა

თუ ვაჭრობის რაუნდი ჯერ არავის გაუხსნია, მოთამაშეს შეუძლია გამოაცხადოს პასი ან ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა, რაც იგივეა, რაც ნულოვანი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს. ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულას თქმით მოთამაშე უარს ამბობს ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებსს გაკეთებაზე, მაგრამ ინარჩუნებს თამაშის გაგრძელების უფლებას. თუ ყველა მოთამაშემ დაჩეკა, ვაჭრობის რაუნდი მთავრდება და მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე შემდეგი კარტი იდება, რომელსაც ხშირად უფასო კარტს უწოდებენ.

4. კარტის წაკითხვა და თელზები

კარტის წაკითხვას უწოდებენ პროცესს, როცა მოთამაშე ცდილობს მის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოიცნოს, რა კარტი აქვს მეტოქეს. ეს ტერმინი მთლად ზუსტი არაა, ვინაიდან აქ არ იგულისხმება მეტოქის კარტის ზუსტად გამოცნობა. ლაპარაკია იმ კარტის დიაპაზონიიმ სავარაუდო კარტის სიმრავლე, რომლითაც მოთამაშე გათამაშებაში შედისს გამოცნობაზე, რომელიც შეიძლება მეტოქეს ჰქონდეს, გამომდინარე მისი მოქმედებებიდან წინა გათამაშებებში.

თელზები ოპონენტის ქცევისა და მანერების შესამჩნევი ცვლილებებია, მაგალითად, ხელის მოძრაობა, სახის მიმიკა, სხვადასხვა ბგერები და ა.შ., რომელთა საფუძველზეც გამოცდილ მოთამაშეს შეუძლია გარკვეული დასკვნის გამოტანა ოპონენტის კარტის ან გეგმების შესახებ. მაგალითად, თელზებმა შეიძლება მიგვახვედროს, რომ მეტოქემ ვერ შეადგინა კომბინაცია, რომელსაც ელოდებოდა, და ამ მიხვედრის საფუძველზე გადავწყვიტოთ, რომ ამ მომენტში ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაა მომგებიანი თამაში იქნება.

5. მაგიდის იმიჯისხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე

მეტოქის ჩვევებსა და სვლებზე დაკვირვებით მოთამაშეს შეუძლია საკმაოდ ზუსტად ივარაუდოს, რა კარტი შეიძლება ეჭიროს მას. მაგალითად, როცა მეტოქე დიდი ხნის განმავლობაში უკიდურესად ფრთხილად თამაშობდა და ძალიან ცოტა გათამაშებაში მონაწილეობდა, თუ ამის მერე ის ბანკში შემოვა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საშუალოზე ძლიერი კარტი აქვს. მოთამაშის მაგიდის იმიჯისხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე არის მოთამაშის სვლების მთლიანი სურათი, დანახული ოპონენტების თვალით. მოთამაშეს შეუძლია შენიღბოს თავისი იმიჯისხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე, რისთვისაც შეცვალოს თავისი თამაშის ხასიათი, ამით მეტოქეები აიძულოს, არასწორად გამოიცნონ მის კარტი და, შესაბამისად, შეცდომა დაუშვან.