ავტორიზაცია

სამმაგი ოლ-ინი

სამი მოთამაშე, სამი ხელის წყვილიერთი რანგის ორი კარტი, სამი ოლ-ინროდესაც მოთამაშე მის ხელში არსებულ ყველა ჩიპს თამაშში შედისი, ერთი გამარჯვებული