ავტორიზაცია

ტუზ-მეფის დრამა

მაქს ალტერგოტისა და ტომ მარკეზის ერთ-ერთი ხელი 2015 წლის Super High Roller Bowl-ის მაგიდიდან