ავტორიზაცია
ტურბო ტურნირის სტრატეგია

სტანდარტულად, ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება რე-ბაი ტურნირზე სტრატეგია ოლინის ოპტიმიზაციას მოითხოვს. ხშირ შემთხვევაში თქვენ არ გექნებათ შესაძლებლობა,  ძლიერ კარტს დაელოდოთ ან სტრუქტურიზებული ბანკები გაათამაშოთ. შეეცადეთ, ითამაშოთ პოზიციების გამოყენებით და არა - ხელების სიძლიერის რანჟირებით.

განსხვავებით ტურბო ფრიზაუტ ტურნირისაგან, რე-ბაი ტურნირის ხარჯი გაცილებით დიდია, ამდენად, როდესაც არაერთჯერადად ანუ დისტანციური პრინციპით თამაშობთ, უმჯობესია, 2-4 რე-ბაიზე მეტი არ გააკეთოთ.

შეეცადეთ, მოერიდოთ ისეთ ბანკებში შესვლას, სადაც არ იქნებით დარწმუნებული, რომ თქვენს ხელს შოუდაუნამდე მისვლა შეუძლია. უმეტეს შემთხვევებში კი, ბანკების გათამაშება სწორედ ასეთი ფინალით სრულდება.

ტურბო ტურნირის ზოგადი სტრატეგია

ხშირად, გამოუცდელ მოთამაშეებს ჰგონიათ, რომ, რადგან ტურნირი ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება სტრუქტურისაა, რეიზები მაქსიმალურად ხშირად უნდა გააკეთონ და ბევრი ხელი გაათამაშონ. რეალურად, ეს მოსაზრება მცდარია, რადგან საწყის ეტაპზე ფრთხილი და აკურატული თამაში გაცილებით მეტი მომგებიანი შოუდაუნიგამარჯვებულის გამოსავლენად კარტების ჩვენება რივერზე ბოლო ვაჭრობის დასრულების შემდეგს მომტანია.

ტურნირის საწყის ეტაპზე, თქვენ შეგიძლიათ, იმავე მიდგომით ითამაშოთ ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირზე, როგორც თამაშობთ რეგულარულ MTT-ზე (multy-table tournament). ბლაინდები და ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდეები ამ პერიოდში მცირეა, შესაბამისად, მათი მოპარვის აუცილებლობა ნაკლებად დგას. გარდა ამისა, გაცილებით მეტ სარგებელს მოგვიანებით მიიღებთ, როდესაც „სთილინგი“ რეალურად გახდება საჭირო, განსკუთრებით მაშინ, როდესაც საწყის ეტაპზე თაითი მოთამაშის იმიჯისხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე გქონდათ. ტურნირის შუა და გვიან სტადიპოკერის ერთ-ერთი ნაირსახეობაებზე ხელების სელექციის და გამხსნელი რეიზების დიაპაზონი უფრო ფართოვდება, რაც ბლაინდებისა და ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდეების მოპარვის ეფექტური გზაა.

 

ადრეული ეტაპი

ადრეული ეტაპის სტრატეგია

  • თავი აარიდეთ უმნიშვნელო ბანკების გათამაშებას.
  • დაელოდეთ ძლიერ ხელებს თქვენი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას გასათამაშებლად.
  • არ გაგიკვირდეთ, რომ თამაში შეიძლება თავიდანვე აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს გახდეს.

 

ტურბო ტურნირის ადრეული ეტაპი არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ „ნორმალური პოკერი“ ითამაშოთ, რადგან ბლაინდები მცირეა სტეკებთან შედარებით. ეს პერიოდი მხოლოდ 2-3 დონეეტაპი ტურნირებში. ყოველ მომდევნი ეტაპზე ბლაინდები იზრდება გაგრძელდება და იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად სწრაფად გაიზრდება ბლაინდები. მაგრამ სანამ ბლაინდისავალდებულო ფსონები, რომლებსაც იხდის დილერის მარცხნივ მჯდომი ორი მოთამაშე კარტის დარიგებამდე თქვენი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას ერთი მეათედი ზომისა არ გახდება, მანამდე შეგიძლიათ ზედმეტი მოძრაობებისგან თავი შეიკავოთ.

ამ ფორმატის ტურნირის ადრეულ ეტაპებზე გირჩევთ, არ მოიპაროთ ბლაინდები ან არ იბრძოლოთ მცირე ბანკების მოსაგებად, რადგან ამას არც ისე დიდი მნიშვნელობა ექნება ტურნირის მოსაგებად. თუ თქვენ ძლიერი ხელი მოგივათ, გააკეთეთ სოლიდური რეიზიფსონის გაზრდა და იმედი გქონდეთ, რომ ვინმე სუსტი ტუზიტუზი დაბალი კიკერითთ თამაშში გამოგყვებათ. შემდეგ კი შეეცადეთ, მათ კარტი დაყარონ. სხვა შემთხვევაში, ზედმეტი მანევრები ამ ეტაპზე გამართლებული არაა.

ის ფაქტი, რომ ამ ტურნირზე თამაში ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს, გამომდინარეობს იქიდან, რომ მოთამაშეები მზად არიან გასარისკად თუნდაც მაშინ, როდესაც ბლაინდები არცთუ ისე დიდი ზომისაა. მაშასადამე, როდესაც  ძლიერი ხელი მოგივათ, ყოველთვის განსაზღვრეთ, არის თუ არა ეს ის ხელი, რომელშიც თქვენი მთლიანი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას შესვლა მოგინდებათ. თუ ასე არაა, მაშინ დიდი შანსია იმისა, რომ კარტი დაყაროთ.

შუა ეტაპის სტრატეგია

  • ბევრი მანევრირების საშუალება არაა, ამიტომ მზად იყავით მთლიანი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას ერთ ხელში გასარისკად.
  • თავიდან აიცილეთ მარგინალური ხელით დიდი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას გათამაშება, მხოლოდ ძლიერ ხელებს დაელოდეთ.
  • „სტოპ ენდ გოუ“ სტრატეგია ძალიან ეფექტური შეიძლება იყოს ტურნირის ამ ეტაპზე.

როგორც ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირის ნებისმიერ ეტაპზე, საწყისი ხელების შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია ტურნირის შუა ეტაპზეც. თუ სტეკების ზომა 7-დან 12 დიდ ბლაინდამდეა, თქვენ ტურნირის შუა პერიოდში იმყოფებით. ამას მხოლოდ ორი რეიზიფსონის გაზრდა დასჭირდება, სანამ რომელიმე მოთამაშე ოლინს არ შევა, ამიტომ ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მანევრირების დიდი საშუალება არ გაქვთ.

როგორც წესი, თუ ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს ბანკში შედიხართ, თქვენი გეგმა მთლიან სტეკზე თამაშია. თუ ჩიპები გიმცირდებათ, ბლაინდები მეტ ღირებულებას იძენს, ამიტომ სოლიდური ოლინის შესვლა გვიანი პოზიციიდან, დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესდადრო, შეიძლება კარგი გეგმა იყოს. ამის გარდა, უნდა შეეცადოთ მხოლოდ პრემიუმ ხელებისაუკეთესო ხელის კარტები: AA, KK, QQ, AKს გათამაშებას და ხელის დიაპაზონის გაზრდას მხოლოდ გვიანი პოზიციებიდან.

ამ ეტაპზე ეფექტურად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ე.წ. სტოპ ენდ გოუს სტრატეგია. ეს დაგეხმარებათ იმ შანსების გაზრდაში, რომ ოპონენტზე მაქსიმალური ზეწოლა მოახდინოთ და კარტი დააყრევინოთ. კარგი იდეა შეიძლება აღმოჩნდეს რეიზიფსონის გაზრდას დაქოლვა და შემდეგ ფლოპზე ოლინის შესვლა, რადგან მცირე ოლინის რირეიზი პრეფლოპზე, მეტოქეს ყოველთვის აცდუნებს,  რომ თქვენი ოლინი დაქოლოს.

გვიანი ეტაპის სტრატეგია

  • ითამაშეთ აგრესიულად და ოპონენტების ზეწოლას არ შეუშინდეთ.
  • შეუტიეთ კონსერვატიულ მოთამაშეებს.

თქვენ შეიძლება ბევრჯერ მოგიწიოთ ჩიპების დაკარგვა, თუმცა ამან არ დაგძაბოთ. ყოველთვის ეცადეთ, იბრძოლოთ პირველი ადგილისთვის.

როდესაც 6 ან უფრო ნაკლები ბლაინდისავალდებულო ფსონები, რომლებსაც იხდის დილერის მარცხნივ მჯდომი ორი მოთამაშე კარტის დარიგებამდე დაგრჩებათ, მხოლოდ ოლინის და ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლას რეჟიმში უნდა ითამაშოთ. ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესისთვის თამაშში ნაკლები მოთამაშე იქნება დარჩენილი და უნდა ეცადოთ, ოლინი ფართო დიაპაზონის ხელებში შეხვიდეთ.

არ შეუშინდეთ ოლინის ბაბლზე შესვლას, ამით კარტს ბევრ მოთამაშეს დააყრევინებთ, რადგან ისინი ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს უბრალოდ საპრიზო ადგილებზე მოხვედრას შეეცდებიან.

ბანკროლი

ტურბო ტურნირის ბანკროლ-მენეჯმენტი მარტივი და კონკრეტული მაჩვენებლებისაა. როგორც წესი, ამ სტრუქტურის ტურნირისათვის განსაზღვრული უნდა გქონდეთ 50 ბაი-ინიაუციელებელი გადასახადი ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად (ნოკაუტ ტურნირის გარდა).

სათამაშო ტემპიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია არაუმეტეს 3 რე-ბაის გაკეთება თითოეულ ტურნირზე, რომელსაც გარანტირებული საპრიზო ფონდი გააჩნია. ჩვეულებრივ, დღიური დატვირთვა 5-7 ტურნირს უდრის. გაითვალისწინეთ, ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება მულტითეიბლის თამაშისას საშუალო მაჩვენებელი ITM-ის 10-15%-ზე უკვე მეტი დადებითი ბალანსიერთი სტილით თამაში განსხვავებული კარტების დროს. ასეთი თამაშის შედეგად მეტოქეს უჭირს მოთამაშის ქმედებების გამოცნობაა.

ოპონენტებზე ინფორმაცია და იმიჯისხვა მოთამაშეების წარმოდგენა შენზე

თუ ყველას დაარწმუნებთ, რომ ბაბლზე გავარდნის არ გეშინიათ,  ძალიან ბევრი ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების წამოღებას შეძლებთ. და თქვენს თავს მისცემთ საშუალებას, ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, რომ  ტურნირის მოგება შეძლოთ. იქნება პერიოდები, როდესაც ასცდებით ფულში მოხვედრას თქვენი აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს სტილის გამო, თუმცა ასევე ბევრჯერ იქნება სიტუაცია, როდესაც მთლიან ტურნირს მოიგებთ, ამიტომ არ შეუშინდეთ არაფერს!

განივითარეთ ოპონენტის „წაკითხვა“ ტურნირის ადრეულ ეტაპზე

გაითვალისწინეთ, რომ როგორც რეგულარულ MTT-ზე, ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირზეც უნდა დააკვირდეთ ოპონენტთა ტენდენციებს, ვინ არის „ლუზი“; ვინ არის „თაითი“; რომელი მოთამაშე ცდილობს შეცდომათა მინიმიზაციას და რომელი  აძლევს თავს შეცდომების დაშვების უფლებას. მთავარი განსხვავება გახლავთ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესის ნაკლებობა, რომელიც ამ კომპონენტებისა და ინფორმაციების გასაგებად გექნებათ.

არ „ჩაგეძინოთ“! (წააგოთ)

მოთამაშეები, რომლებიც მიჩვეული არიან რეგულარულ MTT-ს, ხშირად იყენებენ გვიან რეგისტრაციას, ნაკლები ყურადღებით ეპყრობიან საწყის ეტაპებს და ხვდებიან თამაშგარე სიტუაციებში. ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირზე მსგავსი რამ გაცილებით ძვირად შეიძლება დაგიჯდეთ, შესაბამისად, ყველა გათამაშებაში უნდა იყოთ მაქსიმალურად ყურადღებიანი და ფოკუსირებული.

 

იყავით მზად „შუა სტადიპოკერის ერთ-ერთი ნაირსახეობაისთვის“

ყოველი კონკრეტული ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირის მიმდინარეობისას თქვენ უნდა იგრძნოთ, როდის არის ტურნირი შუა ფაზაში. ამის აღქმაში დაგეხმარებათ ბლაინდების ზრდასთან ერთად ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდეების რაოდენობის დათვლა, რომელიც გვიანი პოზიციიდან თქვენს თამაშს და საწყისი ხელების სელექციის დიაპაზონს ეტაპობრივად აფართოებს. ასეთ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მიზანშეწონილია აგრესიის ზრდა, რადგან ე.წ. მკვდარი ფულიბანკში შემავალი ფული ან ჩიპები, რომლებიც გათამაშებიდან გასულმა მოთამაშეებმა დადეს ან მაგიდას წინა გათამაშებიდან შემორჩა და მისი მოპოვების მნიშვნელობა სტაბილურად მატულობს.

 

გააფართოეთ თქვენი დიაპაზონი

ტურბო ტურნირის შუა და გვიან ეტაპებზე იმ „spot“-ებში, სადაც გადაწყვეტთ გათამაშებაში შესვლას, გირჩევთ, იყოთ სტაბილურად აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს, ანუ, თუ პრეფლოპზე თქვენამდე დაარეიზეს, მის საპასუხოდ გააკეთოთ რირეიზი; თუ რეიზზე აკეთებთ ქოლს, დააკვირდით, რომ იყოთ უმეტეს შემთხვევაში პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააზე აგრესორთან მიმართებით. აგრეთვე გააკეთოთ პოსტფლოპზე გაგრძელებითი ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს, როდესაც პრეფლოპზე აგრესორი იყავით. გაითვალისწინეთ, როდესაც გათამაშებაში შესვლას აპირებთ, უნდა გქონდეთ რაციონალური წარმოდგენა ოპონენტზე, თქვენს მოქმედებებსა და იმ ისტორიაზე, რომელიც დარიგებისას უნდა მოჰყვეთ.

 

ყურადღება გაამახვილეთ სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას ზომის ცვლილებაზე

არცთუ იშვიათად, მოთამაშეები, რომლებიც უცბად კარგავენ კომფორტულ სტეკს და 20 ან ნაკლებ დიდ ბლაინდზე ჩამოდიან, ტილტიემოციური აშლილობა, რომელსაც მოთამაშე არასწორ გადაწყვეტილებებამდე მიჰყავსს მდგომარეობაში ექცევიან. მსგავსი მდგომარეობის ან ოპონენტის სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას ზომის შემთხვევაში, უმჯობესია, ითამაშოთ ოლინი, ვიდრე გააკეთოთ რეიზიფსონის გაზრდა ან რირეიზი. ნებისმიერ შემთხვევაში, მეტოქე კარტს დაყრის თუ ქოლს გააკეთებს, უფრო მომგებიან სიტუაციაში ვიქნებით, როდესაც ასე ვითამაშებთ.

ყურადღებით დააკვირდით დონეეტაპი ტურნირებში. ყოველ მომდევნი ეტაპზე ბლაინდები იზრდებათა ცვლილებებს

სტანდარტულად, 9max მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე თამაშისას კონკრეტულ ბლაინდზე 1 სრული წრე +/- 1-2 დარიგება (დამოკიდებულია ოპონენტების თამაშის სისწრაფეზე) გვიწევს. შესაბამისად, სხვადასხვა ბლაინდზე, უნდა შევძლოთ და ვიპოვოთ საკუთარი თამაში თითქმის ყველა პოზიციიდან. თუ თქვენ თავად ხართ შორტ-სტეკი, აუცილებლად უნდა იყოთ აგრესიულითამაშის სტილი, როდესაც მოთამაშე ხშირად აკეთებს ბეტს ან რეიზს და იშვიათად - ქოლს ან ჩეკს, რათა ბლაინდების ზრდასთან ერთად თქვენი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა კიდევ უფრო არ შემცირდეს – რაც ოპონენტებისათვის თქვენთან თამაშში ფოლდ-ეკვიტის არარსებობას გამოიწვევს.

 

short-stack-ების იზოლაციარეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება

როგორც რეგულარული MTT-ს შემთხვევაში, ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირშიც მოთამაშეები, რომლებსაც აქვთ 10-15 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით, ცდილობენ სწრაფად გააორმაგონ თავიანთი სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა, შესაბამისად, თქვენ ნახავთ ხშირად გაკეთებულ ოლინებს. ასეთ შემთხვევებში კარგი ხელებით (საშუალო და მაღალი წყვილები; ძლიერი ტუზები), როდესაც ჩვენი მოქმედების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს მოვა და შორტ-სტეკ ოპონენტს ოლინი ექნება გაკეთებული, რეკომენდებულია, მოვახდინოთ იზოლაციარეიზების საშუალებით ზედმეტი მოთამაშეების გათამაშებიდან განდევნა და ერთი, სასურველი მოთამაშის დატოვება მეტი აგრესიით, რათა გამოვთიშოთ სხვა ოპონენტები და დავრჩეთ ჰედზაპში.

ბლეფის პერსპექტივა

ვინაიდან საქმე გვაქვს პოკერის სპეციფიკურ ფორმატთან, ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას, როგორც იარაღის გამოყენება კონკრეტული სახით ხდება. სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობას სიმცირე და თამაშის მიმდინარეობის სისწრაფე მხოლოდ ერთი სახის ბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას შესაძლებლობას  იძლევა, ეს არის - ოლინი. შესაბამისად, იყავით ფრთხილად, სანამ ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეებიბლეფიბეტისა და რეიზის გამოცხადება იმ კარტით, რომელიც, სავარაუდოდ, საუკეთესო არაას მეშვეობით მოგებას გადაწყვეტთ.

ნუ გააკეთებთ დაუფიქრებელ ოლინს

ერთ-ერთი დიდი შეცდომა, რასაც მოთამაშეები, რომელთა სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 12-15 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითა, ტურბოტურნირის ტიპი, სადაც ბლაინდები სტანდარტულზე ბევრად სწრაფად იზრდება ტურნირზე უშვებენ, მეტოქის გამხსნელ რეიზზე ოლინის გაკეთებაა, რადგან ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრებათ თამაში არ სურთ. მაგალითად, ოპონენტი აკეთებს ორმაგი დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითს ზომის რეიზს საშუალო პოზიციიდან, ჩვენ კი გვაქვს Aჯ. 4გ. პოზიციიდან და სტეკიმოთამაშის ჩიპების მთლიანი რაოდენობა 10 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით. ჩვენ ვაკეთებთ ოლინს იმის იმედად, რომ ოპონენტი დაყრის კარტს. ახლა შევხედოთ მისი გადმოსახედიდან, მას უწევს 8 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითს დამატება იმისთვის, რომ მოიგოს დაახლოებით 15 დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებით. ეს დაახლოებით 2-1-თან ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების შანსებია, რაც მას უბიძგებს, გააკეთოს ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება ხელის ფართო დიაპაზონით, რადგან მისი მოგების შანსი დაახლოებით 33%-ია. გირჩევთ, ნუ იგრძნობთ თავს ვალდებულად, გააკეთოთ ოლინი ტუზ-სუსტით და მსგავსი ხელებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეგიძლიათ დაფოლდოთ და თითქმის 1 სრული წრე უკეთეს ხელს დაელოდოთ.

გამოიყენეთ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა შორტ-სტეკ სიტუაციაში და იყავით ფართო დიაპაზონით აგრესიულები, როდესაც კატოფის ან ბატონიპლასტმასის რგოლი, რომელიც დილერის პოზიციას აჩვენებს. ასევე უწოდებენ პოზიციასაც და თავად მოთამაშესაცპოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცააზე იმყოფებით.