ავტორიზაცია

უფრო მაღალ წყვილთან დაპირისპირების შანსები

Card Player გთავაზობთ პოკერის მათემატიკას - კომბინაციის აწყობის, კონკრეტული ხელის დარიგების და სხვადასხვა სიტუაციის შანსებსა და ალბათობებს.

ამ ცხრილში მოცემულია შანსები და პროცენტები ოპონენტთა რაოდენობების მიხედვით, რომ ოპონენტ(ებ)ს ჩვენს ხელის წყვილზე უკეთესი ხელის წყვილიერთი რანგის ორი კარტი აქვს. მაგალითად, როდესაც გვიჭირავს KK, ალბათობა და შანსი იმისა, რომ 6 მოწინააღმდეგიდან ერთ-ერთს უფრო მაღალი ხელის წყვილიერთი რანგის ორი კარტი ექნება, 3%-ია.

ხელი

ოპონენტი 1

ოპონენტი 2

ოპონენტი 3

ოპონენტი 4

ოპონენტი 5

ოპონენტი 6

ოპონენტი 7

ოპონენტი 8

ოპონენტი 9

K-K

0.5%

0.9%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

Q-Q

0.9%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

J-J

1%

3%

4%

6%

7%

9%

10%

11%

13%

10-10

2%

4%

6%

8%

9%

11%

13%

15%

16%

9-9

2%

5%

7%

9%

12%

14%

16%

18%

20%

8-8

3%

6%

9%

11%

14%

16%

19%

21%

23%

7-7

3%

7%

10%

13%

16%

19%

21%

24%

26%

6-6

4%

8%

11%

15%

18%

21%

24%

27%

29%

5-5

4%

9%

13%

16%

20%

23%

26%

29%

31%

4-4

5%

10%

14%

18%

22%

25%

28%

31%

33%

3-3

5%

10%

15%

20%

24%

27%

30%

33%

35%

2-2

6%

11%

17%

21%

25%

29%

32%

35%

36%