ავტორიზაცია

ფიშის ნაამბობი - ბლაინდების დაცვა

ShowDown - 31-ე გადაცემა - ფიშისუსტი მოთამაშე. ზოგჯერ ვირსაც უწოდებენს ნაამბობი