ავტორიზაცია
სტრა­ტე­გი­ე­ბი და ანა­ლი­ზი
ფლოპის შეფასება. ნაწილი I
ავტორი
სტივ ზოლოტოვი

ამ სტატიით ვიწყებ ახალ რუბრიკას, რომელიც ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას შეფასებას მიეძღვნება. ძირითადად ჰოლდემს შევეხებით, თუმცა შეიძლება ორიოდე სტატია პოტლიმიტიან ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს ან „რვიანიდან ზევით” ომაჰაპოკერის ცნობილი სახეობა, სადაც თამაში 4 ხელის კარტითა და ხუთი საერთო კარტით მიმდინარეობსს დავუთმო. ვინც ცდილობს, არ ჩამორჩეს ჰოლდემში დღეს არსებულ ტენდენციებს, იცის, რომ მთავარი ყურადღება დიაპაზონებს ექცევა. შემდეგ უნდა გადაწყვიტოთ, მოხვდა თუ არა ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას კარტები თქვენს ან თქვენი მეტოქის დიაპაზონში, და შესაბამისად იმოქმედოთ.

ამ რუბრიკის სტატიებში სათამაშო გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა კუთხიდან განვიხილავთ. რომელი ატრიბუტებისგან შედგება ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნება და როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაქცია მათზე? დღეს ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას სხვადასხვა მახასიათებლებს გაგაცნობთ და აგიწერთ. შემდეგ სტატიებში კი დეტალურად განვიხილავთ, როგორ მოქმედებს ეს მახასიათებლები თქვენს ტაქტიკასა და სტრატეგიაზე.

წყვილები: შემთხვევათა 83%-ში ფლოპში წყვილიერთი რანგის ორი კარტი არ იქნება. 13%-ში წყვილიერთი რანგის ორი კარტი დაიდება, უფრო იშვიათად კი (0,25%-ზე ნაკლებში) მოვა ტრიპსისამეული, რომელშიც შედის ხელის ერთი კარტი და მაგიდის ორი კარტიც.

მასტები: ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნება შეიძლება შეიცავდეს სამ მასტს (ცისარტყელა), ორ მასტს (ჩნდება ფლეშ-დროს შესაძლებლობა) და ერთ მასტს (შესაძლებელია ფლეშიკომბინაცია, რომელიც ერთი მასტის ხუთი კარტისგან შედგება). ორი მასტი ფლოპში იქნება შემთხვევათა ნახევარზე ცოტა მეტში, დაახლოებით 55%-ში. შემდეგ მოდის ცისარტყელასამი ან ოთხი სხვადასხვა ფერის კარტი. ამ გამოთქმას განსაკუთებით ფლოპის კარტებზე ამბობენ – დაახლოებით 40%. დარჩენილი ხუთი პროცენტი ერთმასტიანი ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას დარიგების შემთხვევებია.

ახლო კარტები: ახლო კარტები სტრეიტის შესაძლებლობას გულისხმობს. ამ კარტების ცალსახად აღწერა ძნელია, რადგან მათი რამდენიმე სახესხვაობა არსებობს. არის ფლოპები, რომლებიც უკვე სტრეიტს ქმნის. ასეთი ფლოპები სამი ახლო კარტისგან შედგება – 10-9-8, 10-9-7, 10-9-6. არის ფლოპები, რომლებიდანაც სტრეიტი აეწყობა მხოლოდ კიდევ ერთი კარტის დამატების შემდეგ (სტრეიტ-დროები) – 10-9-2, 10-8-2, 10-7-2. არის ფლოპები, სადაც კარტები თითქოს ერთმანეთს ვერ უკავშირდება, მაგრამ საკმარისია თერნზე საჭირო კარტი დაიდოს, რომ სტრეიტი ეწყობა. მაგალითად, A-10-6 თითქოს ერთმანეთისგან ძალიან დაშორებული კარტებისგან შედგება, მაგრამ თუ თერნზე მოვიდა K, Q, J, 9, 8 ან 7, მაშინვე ჩნდება სტრეიტის აწყობის შესაძლებლობა. დასასრულ, არის მეოთხე ტიპის ფლოპები, რომლებიც თერნზე სტრეიტის აწყობის შესაძლებლობას არ იძლევა – K-8-3, K-8-2, K-7-2, Q-7-2 და ა.შ.

რანგი: რანგები ქმნის უწყვეტობას ტუზიდან ორიანამდე. სიმარტივისთვის ჩავთვალოთ, რომ არსებობს სამი რანგი: მაღალი (ტუზი, მეფე, ქალი ან ვალეტი), საშუალო (ათიანი, ცხრიანი, რვიანი, შვიდიანი ან ექვსიანი) და დაბალი (ხუთიანი, ოთხიანი, სამიანი ან ორიანი). ამას მივყავართ ათი კატეგორიის ფლოპებამდე. სრულ ჩამონათვალს ასეთი სახე აქვს:

3 მაღალი,

2 მაღალი + 1 საშუალო,

2 მაღალი + 1 დაბალი,

3 საშუალო,

2 საშუალო + 1 მაღალი,

2 საშუალო + 1 დაბალი,

3 დაბალი,

2 დაბალი + 1 მაღალი,

2 დაბალი + 1 საშუალო,

1 მაღალი + 1 საშუალო + 1 დაბალი.

 

ეს სია, შესაძლოა, მეტისმეტად აშკარა და, ამის გამო, მოსაწყენია, მაგრამ ის ძალიან დიდ მნიშვნელობას შეიძენს, როცა დავიწყებთ იმის განხილვას, თუ როგორ ურთიერთქმედებს სხვადასხვა ტიპის ფლოპები სხვადასხვა პრეფლოპ-დიაპაზონებთან.

ზევით მოკლედ მიმოვიხილეთ ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას ცალკეული ატრიბუტები. შევაჯამოთ: ესენია წყვილები, მასტები, ახლო კარტები და რანგები. აქვე ისიც აუცილებლად უნდა დავამატოთ, რომ არც ერთი ეს ატრიბუტი ვაკუუმში არ ჩნდება. ისინი ყოველთვის კომბინაციებად მოდის. მაგალითად, წყვილიერთი რანგის ორი კარტი შეიძლება მოვიდეს ფლეშ-დროსთან ერთად (მაგალითად, K♠ K 4), სტრეიტ-დროსთან ერთად (მაგალითად, 10♠ 10 9) ან ორივესთან ერთად (მაგალითად, 8♠ 8 7). ანალოგიურად, არსებობს ბევრი კომბინირებული ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნება, რომლებიც შეიცავს როგორც სტრეიტ-დროს ორ კარტს, ისე ფლეშ-დროს ორ კარტს. და, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ფლოპში შემავალი კარტი შეიძლება დალაგდეს რანგების მიხედვით. რაც უფრო ბევრი კომბინაციაა, მით მეტია ცვალებადობა. ეს უკანასკნელი ზოგჯერ აღიწერება, როგორც მაღალი (სველი მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობს), ისე დაბალი (მშრალი მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობს). მოდით, ისიც დავუმატოთ ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას ატრიბუტებს.

ცვალებადობა: ყველა ცალკეული ატრიბუტი ერთიანდება და ქმნის ცვალებადობას, ვარიაბელობას. ფლოპების ცვალებადობას შორის გიგანტური განსხვავებაა. მშრალი ფლოპები ბევრ შესაძლო დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს არ შეიცავს, ამიტომ მათი ცვალებადობაც ნაკლებია. სველი ფლოპები უამრავ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს შეიცავს და, შესაბამისად, დიდი ცვალებადობით ხასიათდება. მაგალითად, თუ ხელში K♠ K გიჭირავთ და ფლოპზე დაიდო K 7♠ 2♣ – ესე იგი, თქვენ ნატსიმოცემულ სიტუაციაში საუკეთესო ხელი ააწყვეთ, – მაშინ არ არსებობს კარტი, რომლის მოსვლაც თერნზე ნატსს წაგართმევთ, იმ იშვიათი შემთხვევის გარდა, როცა მეტოქეს დაბალი სეტისამეული, რომელშიც შედის ხელის ორი კარტი და მაგიდის ერთი კარტი აქვს და თერნზე კარეერთი რანგის ოთხი კარტის ააწყობს. ეს ძალიან დაბალი ცვალებადობის ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებაა. მაგრამ როცა თქვენი ნატსიმოცემულ სიტუაციაში საუკეთესო ხელია 10♠ 10 და ფლოპზე იდება 10 9 5♣, არსებობს ბევრი კარტი, რომლის თერნზე მოსვლაც თქვენს კარტს სიძლიერით მეორე ნატსად აქცევს. ეს მაღალი ცვალებადობის ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებაა.

შემდეგ სტატიებში ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნებას ყველა ატრიბუტს უფრო დეტალურად განვიხილავთ. იმასაც გეტყვით, თუ როგორ ურთიერთქმედებს თითოეული ატრიბუტი პრეფლოპ-დიაპაზონებთან და როგორ მოქმედებს თქვენს სათამაშო გადაწყვეტილებებზე. ♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში