ავტორიზაცია

შანსები, რომ მაგიდაზე გაიხსნება:

Card Player გთავაზობთ პოკერის მათემატიკას - კომბინაციის აწყობის, კონკრეტული ხელის დარიგების და სხვადასხვა სიტუაციის შანსებსა და ალბათობებს.

ცხრილში მოცემულია სხვადასხვა ქუჩის მიხედვით სხვადასხვა კარტის მოსვლის შანსები. მაგალითად, ფლოპზე სამივე ერთი მასტის კარტის მოსვლის შანსი და პროცენტული ალბათობაა 1-18,3-თან; ანუ - 5%.

ბორდი

ფლოპზე მოსვლის შანსები

თერნზე მოსვლის შანსები

რივერზე მოსვლის შანსები

3 ან უფრო მეტი ერთი მასტის კარტი

18.3-1

5%

6.40-1

14%

3.24-1

24%

4 ან უფრო მეტი ერთი მასტის კარტი

 

 

93.7-1

1%

28.5-1

3%

რეინბოუ ფლოპიპირველი სამი კარტი, რომლებიც მაგიდის ცენტრში ერთდროულად რიგდება და იხსნება (ყველა სხვადასხვა მასტის)

1.51-1

40%

8.48-1

11%

 

 

3 მიმდევრობითი კარტი
(მაგრამ არა 4)

27.8-1

3%

7.46-1

12%

2.99-1

25%

სტრიტის 4 კარტი (მაგრამ არა 5)

 

 

24.8-1

4%

4.27-1

19%

3 ან უფრო მეტი ერთი მასტის მიმდევრობითი კარტი

459-1

0.2%

114-1

0.9%

45.0-1

2%

სამეული
(მაგრამ არა ფულ-ჰაუსისამი ერთი რანგის და ორი სხვა რანგის კარტებისგან შემდგარი კომბინაცია, მაგალითად, სამი ათიანი და ორი შვიდიანი ან კარეერთი რანგის ოთხი კარტი)

424-1

0.2%

106-1

0.9%

46-1

2%

წყვილი
(მაგრამ არა 2 წყვილიერთი რანგის ორი კარტი, სამეულიერთი რანგის სამი კარტი ან კარეერთი რანგის ოთხი კარტი)

4.90-1

17%

2.29-1

30%

1.36-1

42%

2 წყვილიერთი რანგის ორი კარტი (მაგრამ არა ფულ-ჰაუსისამი ერთი რანგის და ორი სხვა რანგის კარტებისგან შემდგარი კომბინაცია, მაგალითად, სამი ათიანი და ორი შვიდიანი)

 

 

95.4-1

1%

20.2-1

5%