ავტორიზაცია

შვიდკარტიანი სტადი (7 Stud)

შვიდკარტიანი სტადიპოკერის ერთ-ერთი ნაირსახეობა (7 Stud) – პოკერის ერთ-ერთი უძველესი ნაირსახეობა. ამ თამაშში თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება არა ორი, არამედ შვიდი კარტი, რომელთაგან ხუთმა კარტმა უნდა შეადგინოს ყველაზე ძლიერი მაღალი კომბინაცია.

როგორც წესი, შვიდკარტიან სტადს თამაშობენ ლიმიტიბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობარებული ფსონებით, რომელთა სიდიდე წინასწარაა მოცემული.

კომბინაციები შვიდკარტიან სტადში

სტადში, ისევე როგორ ჰოლდემში, გამოიყენება კომბინაციების შეფასების სტანდარტული სისტემა – რაც უფრო მაღალი კარტებისგან შედგება თქვენი კომბინაცია, მით მეტია თქვენი მოგების შანსები.

ამ თამაშში თითოეულ მოთამაშეს ურიგდება 7 კარტი – სამი დახურული (მათ ხედავს მხოლოდ ეს მოთამაშე) და ოთხი ღია (მათ ხედავს ყველა). თუმცა, კომბინაცია შედგება არა შვიდი, არამედ ხუთი კარტისგან. მაგალითად, თუ თქვენ გაქვთ AA34366, თქვენი კომბინაციაა არა სამი, არამედ ორი წყვილიერთი რანგის ორი კარტი: АА664.

ვაჭრობის რაუნდები და ქუჩები

ანტე

ანტე აუცილებელი ფსონია, რომელსაც ყველა მოთამაშე აკეთებს. როგორც წესი, ის დიდი ბლაინდისავალდებულო ფსონი, რომელსაც დარიგებამდე შედის დილერისგან მარცხნივ მეორე პოზიციაზე მჯდომი მოთამაშე. ასევე უწოდებენ ამ პოზიციასაც და ამ მოთამაშესაც. ეს პოზიცია მოძრაობს საათის ისრის მიმართულებითს მეათედის ტოლია. შვიდკარტიან სტადში ანტესავალდებულო გადასახადი, რომელსაც ზოგ თამაშში ყველა მოთამაშე იხდის დარიგებამდეს იხდის ყველა, ვისაც გათამაშებაში მონაწილეობა უნდა. 

მესამე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში

სახელმა არ დაგაბნიოთ – სწორედ ამ ქუჩით იწყება დარიგება, რომლის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესსაც თითოეული მოთამაშე იღებს სამ კარტს – ორს დახურულად და ერთს ღიად. ვაჭრობას იწყებს მოთამაშე, რომელსაც ყველაზე დაბალი ღია კარტი აქვს. ის ვალდებულია პირველი ფსონი გააკეთოს. ამის შემდეგ სვლები გადადის საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით.

თუ ორ მოთამაშეს ერთი რანგის დაბალი კარტი აქვს, საქმეში ამ კარტების მასტები ერთვება. ყველაზე დაბალი (ყველაზე ცუდი) მასტია ჯვარი, შემდეგ მოდის აგურიარასასურველი, არაფრისმომცემი კარტი. ასევე ცნობილია, როგორც ბომბი, შემდეგ გული და ბოლოს ყვავი.

მეოთხე ქუჩა

ამ ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზე მოთამაშეებს კიდევ ერთი ღია კარტი ურიგდებათ. აქ უკვე თამაშს იწყებს მოთამაშე, რომელსაც ორი ღია კარტის უმაღლესი კომბინაცია აქვს. ამის შემდეგ ვაჭრობა გრძელდება საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. 

მეხუთე ქუჩა

მეხუთე ქუჩაზე რიგდება კიდევ თითო ღია კარტი. აქაც ვაჭრობას იწყებს მოთამაშე ღია კარტების უმაღლესი კომბინაციით.

მეექვსე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში

მეექვსე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერშიზეც ყველაფერი ისეა, როგორც მეხუთეზე.

მეშვიდე ქუჩავაჭრობის რაუნდი პოკერში (რივერი)

ამჯერად მოთამაშეებს ურიგდებათ ბოლო, დახურული კარტი. ვაჭრობას ამჯერადაც იწყებს ის, ვისაც უმაღლესი ღია კარტები აქვს. ვაჭრობის უკანასკნელი რაუნდის შემდეგ გათამაშებაში დარჩენილი ყველა მოთამაშე კარტებს ხსნის და ვლინდება გამარჯვებული. პირველ კარტს ხსნის მოთამაშე, რომელმაც ბოლო ფსონი გააკეთა. თუ რივერზე ფსონები არ გაკეთებულა, მაშინ კარტს ხსნის ჯერ პირველ ადგილზე მყოფი მოთამაშე და მას თანმიმდევრობით მიჰყვებიან დანარჩენები.