ავტორიზაცია
შიდა სტრეიტი წესების მასწავლებელი
წესების მასწავლებელი. თებერვალი 2018
ავტორი
Card Player

ჩვენი პატივისცემა ტურნირის დირექტორთა ასოციაციას (TDA)

 

ტურნირის დირექტორთა ასოციაცია თანხმდება, რომ დადგა დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს, დაიწყოს მსჯელობა WSOP-ის წესებში შესატანი ცვლილებების შესახებ (ჰო, მართლა, ვულოცავთ სკოტ ბლუმშტეინს მთავარი ტურნირის მოგებას). TDA დიდ პატივისცემას იმსახურებს მისი წევრების მუდმივი თავდაუზოგავი შრომისთვის. უახლესი დოკუმენტი, რომელიც 2017 წლის 28 ივლისს გამოქვეყნდა (იოლად იპოვით ინტერნეტში), იწყება „ძირითადი პრინციპით”, რომელიც ეხება ყველას, ვინც პოკერში მონაწილეობს – მოთამაშეებს, დილერებს, სათამაშო დაწესებულებების პერსონალსა და ტურნირების დირექტორებს. სათაურით „ძირითადი კონცეფციები” იწყება პირველი წესი:

თამაშის საუკეთესო პირობების შექმნა და სამართლიანობა მთავარი პრიორიტეტებია გადაწყვეტილებების მიღებისას. უჩვეულო გარემოებები დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესდადრო გვკარნახობს, რომ სამართლიანობისკენ მიმართული გონივრული გადაწყვეტილებები ტექნიკურ წესებზე უპირატესია. სათამაშო დაწესებულების გადაწყვეტილებები საბოლოოა.

ეს არაა ახალი წესი, მაგრამ ამ რედაქციაში ტურნირის დირექტორთა ასოციაციამ ჩაამატა სიტყვა „გონივრული”. ეს კარგი დამატებაა ისედაც კარგი წესისთვის. ცხოვრებაში, ისევე როგორც პოკერში, არ არსებობს წესი ყველაფრისთვის. მაგრამ გონივრული, საღ აზრზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომელიც ემსახურება „თამაშის საუკეთესო პირობების შექმნასა და სამართლიანობას”, შეცდომის დაშვება ძნელია. ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ წესის ბოლო წინადადებას: თამაშის მომსახურე პერსონალი არის მოსამართლეც, ნაფიც მსაჯულთა ჟიურიცა და „განაჩენის” აღმასრულებელიც. დაიმახსოვრეთ ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი.

მეორე წესი, „მოთამაშის ვალდებულებები”, ოდნავ შეცვლილია (მაგალითად, ხაზგასმულია „სათანადო ტერმინოლოგია და ჟესტიკულაცია”, აგრეთვე, ყველა კარტის ჩვენების დიდი მნიშვნელობა შოუდაუნიგამარჯვებულის გამოსავლენად კარტების ჩვენება რივერზე ბოლო ვაჭრობის დასრულების შემდეგდროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს). თუმცა, ამ წესის წაკითხვა ყველა ტურნირის წინ სავალდებულო უნდა იყოს, ზუსტად ისე, როგორც პოლიციელი უკითხავს ეჭვმიტანილს მის უფლებებს დაპატიმრებისას.

„პოკერის ტერმინოლოგიასა და ჟესტიკულაციასთან” დაკავშირებული ახალი წესებიც უფრო გასაგები და ცალსახაა. პოკერის მოთამაშეებს ძალიან უყვართ თავიანთი სლენგი და ჟესტები, რომლებიც მათ პოკერის სამყაროს ნაწილად წარმოაჩენს. თუმცა, სერიოზულად რომ ვთქვათ, შეუძლებელია არასწორად გამოიყენო „ფსონის დადების ოფიციალური, დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესში გამოცდილი ტერმინები, რომლებიც ასე მარტივია და შეცდომის დაშვების საშუალებას არ იძლევა: ბეტიიგივე ფსონი. ფული ან ჩიპები, რომელთაც მოთამაშე თამაშში დებს, რეიზიფსონის გაზრდა, ქოლიმეტოქის ფსონის გათანაბრება, ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლა, ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა, ოლინი, გათანაბრება და ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეები” (მხოლოდ პოტ-ლიმიტიან თამაშებში!)”. როცა სხვა სიტყვებს ან არასტანდარტულ ჟესტებს იყენებთ და ვინმე მათ არასწორად გაიგებს, პასუხისმგებლობა მთლიანად თქვენზეა.

კარგად დაიმახსოვრეთ, მუსიკის მსმენელებო: როცა საყვარელ მელოდიას უსმენთ და მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე თითების კაკუნით რიტმს ყვებით, თუ ამ დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს თქვენი თამაშის ჯერი დადგა, ეს ჟესტი შეიძლება აღიქვან (და აღიქვამენ კიდეც), როგორც ჩეკიბეტი ფულის გარეშე, ე.წ. სიტყვიერი ბეტი. ჩეკი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოთამაშის სვლაა და მანამდე არცერთი ფსონი არ გაკეთებულა. არა აქვს მნიშვნელობა, სინამდვილეში რას აპირებდით. მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა დაინახეს სხვა მოთამაშეებმა თქვენს ჟესტებში. სხვებმა შეიძლება საერთოდ არ იცოდნენ ის სიტყვები თუ ჟესტები, რომლებიც სტანდარტულისგან განსხვავდება, განსაკუთრებით, როცა მონაწილეები სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან.

 

ახალ წესებში განხილულია ყველა სახის ტექნიკური პრობლემებიც (მაგალითად, სიტუაცია  შოუდაუნზე – წესებში ცხადად და გასაგებად წერია ყველაფერი მათთვის, ვისაც პირველს არ უნდა თავისი კარტების გახსნაპირველი ბეტის გაკეთება) და დამატებულია კარტების წაკითხვასთან დაკავშირებული დავების გადაჭრის გზები (წესი 22). თუ ფიქრობთ, რომ კარტების წაკითხვისას დაშვებულია შეცდომა, მაშინ ხმამაღლა თქვით ამის შესახებ დარიგებამდე. იმ შემთხვევებისთვის, როცა შეცდომა ეხება ბანკიფული ან ჩიპები, რომლებიც მაგიდის ცენტრშია მოთავსებული და რომელთა მოსაგებადაც იბრძვიან მოთამაშეების სიდიდეს, აქ წერია: „სანამ არ იქნება მნიშვნელოვანი მოქმედება შემდეგ გათამაშებაში” (თუმცა, რა საჭიროა ამდენი ლოდინი, თუ ეჭვობთ, რომ ბანკში ჩიპები აკლია?).

აქვე, ისეთი ფრაზეოლოგიით, რომელიც თითოეული მოთამაშის გულს გაახარებს, TDA-მ ტურნირის დირექტორებს მეტი უფლებამოსილება მიანიჭა მოთამაშის მიერ სვლის გაჭიანურებისას საათის გამოყენების საკითხში. ამასთან, ასოციაციამ გაანახევრა საათის ჩართვის შემდეგ მოთამაშისთვის გამოყოფილი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს (2015 წლის ვერსიით, მოთამაშეს ეძლეოდა 50 წამი პლუს 10 წამი უკუთვლით. ახლა არის 25+5). ეს ძალიან კარგია მთლიანად პოკერისთვის. თუმცა, TDA-მ ეს დადებითი ცვლილება ოდნავ გააუფერულა რობოტისებრი, მკაცრი ფორმულირებით: „ტურნირის დირექტორს შეუძლია, შეცვალოს სვლისთვის განკუთვნილი დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესის ხანგრძლივობა ან მიიღოს სხვა ზომები სათამაშო გარემოს გაუმჯობესებისა და ხშირი შეყოვნებების თავიდან აცილების მიზნით. იხ. აგრეთვე წესები 2 და 71” (წესი 71 ეტიკეტის დარღვევებს ეხება.).

კიდევ ერთხელ გვინდა გამოვხატოთ ჩვენი უღრმესი პატივისცემა ტურნირის დირექტორთა ასოციაციის მიმართ. თუ არსებობს ერთი ორგანიზაცია, რომელიც პოკერის გაუმჯობესებაზე ზრუნავს, ეს სწორედ ტურნირის დირექტორთა ასოციაციაა. წესების მასწავლებელი ურჩევს მსოფლიოს ყველა მოთამაშეს, დილერს, სათამაშო დაწესებულების თანამშრომელსა და ტურნირის დირექტორს, ჩამოტვირთონ ინტერნეტიდან ახალი წესები, წაიკითხონ, მერე კიდევ ერთხელ გადაიკითხონ და, რაც მთავარია, დაიცვან ისინი თამაშის დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს.

 

 

 

მოგვიანებით გნახავ :)

 

ძვირფასო წესების მასწავლებელო,

 

რატომ იწვევს მოთამაშის მიერ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან მესიჯების წერა ხალხის ასეთ განრისხებას?

ტონი ბრეისისა და ლაზარო ერნანდესის თამაშის უბრალო დამკვირვებელი

 

ძვირფასო უბრალო დამკვირვებელო,

წესების მასწავლებელმა არაერთი გამოხმაურება წაიკითხა იმ წაკინკლავების – ყვირილის, რასობრივი შეურაცხყოფისა და მუქარის – შესახებ, რომელიც მთავარი ტურნირის საწყის ეტაპზე გაიმართა ტონი ბრეისისა და ლაზარო ერნანდესს შორის. თუ ამ ამბის რეპორტაჟები არ ტყუის, ერნანდესი გათამაშების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს მობილურზე „მესიჯობდა”, რის გამოც ბრეისიმ დილერს სთხოვა, თამაშში წესრიგი დაემყარებინა. ერნანდესმა ეს წყენად მიიღო და, როგორც მეჩვიდმეტე საუკუნის პოეტმა (და პოკერის მოთამაშემ) თავის „დაკარგულ სამოთხეში” დაწერა, „ჯოჯოხეთის კარი გაიღო”.

ტურნირის დირექტორთა ასოციაციის წესებში სიტყვებს „მესიჯი” და „მესიჯობა” ვერ იპოვით. არის წესი, რომელიც კრძალავს მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან მობილურით ლაპარაკს (მშვენიერი წესია! იხ. „4. ელექტრონული მოწყობილობები და კომუნიკაცია”), მაგრამ ნებისმიერი გონიერი ადამიანისთვის, ვისაც კი თამაშის მექანიკა ესმის, ცხადზე ცხადია, რომ მოთამაშემ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსსთან მესიჯები არ უნდა გზავნოს, მით უმეტეს, გათამაშების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს. არც მეტოქეთა სტატისტიკური მონაცემები უნდა ეძებოს ინტერნეტში. არც PokerStove უნდა გამოიყენოს (პოკერის დამხმარე აპლიკაცია). არც ჩინური პოკერი უნდა ითამაშოს. არც „სიტყვობანა” მეგობრებთან. არც ფეისბუკში უნდა „იძრომიალოს”, არც Netflix-ში და არც პორნოსაიტებზე. მგონი, ყველაფერი ჩამოვთვალეთ. დასასრულ, თქვენ შეიძლება სხვა მოთამაშეებს „შეეკრათ” და ერთად ითამაშოთ სხვების წინააღმდეგ (ეს ძალიან ცუდია!). შეგიძლიათ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ სხვები ზუსტად ასე იფიქრებენ თქვენზე (ასევე ძალიან ცუდია!). სხვა თუ არაფერი, თქვენი ქცევით აუცილებლად შეანელებთ თამაშს (რაც უკიდურესად ცუდია).

თუმცა, წესების მასწავლებლის აზრით, ჩამოთვლილიდან არაფერია იმაზე უარესი, ვიდრე რასობრივი შეურაცხყოფა. წესების მასწავლებელი რომ ტურნირის დირექტორი იყოს, ამ საქციელის გამო მოთამაშეს დაუყოვნებლივ დისკვალიფიკაციას მისცემდა. ერნანდესს „დარბაზიდან გააცილებდნენ” და სამი რაუნდით „დაასვენებდნენ”, ბრეისის კი ერთრაუნდიან პაუზას აკმარებდნენ.

შესაძლოა, ამ ორ მოთამაშეს სხვა ეპიზოდებიც აკავშირებს, რომლებზეც ჩვენ არაფერი ვიცით. იქნებ ერნანდესს გაბრაზების სხვა, ჩვენთვის უცნობი მიზეზებიც ჰქონდა (თუმცა, ეს მაინც არ ამართლებს შეურაცხყოფას რასობრივ ნიადაგზე). მაგრამ დავუშვათ, რომ ბრეისიმ მართლაც სთხოვა დილერს დახმარება ერნანდესის „მორჯულებაში”. ეს გონივრული საქციელია და სულაც არაა სერიოზული წყენის ან დაპირისპირების მიზეზი. დილერს შეეძლო, გამოეცხადებინა: „არანაირი მესიჯები გათამაშების დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესს” და არ დაეკონკრეტებინა, ვისკენ იყო მიმართული მისი განცხადება. როგორ მოხდა, რომ ეს ყველაფერი რასობრივ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა, სანამ კაზინოს თანამშრომლებს გამოიძახებდნენ? სად იყვნენ სხვა მოთამაშეები? ერთი ზრდასრული ადამიანი მაინც უნდა გამოჩენილიყო და მოპაექრეები გაეშველებინა, სანამ სიტუაცია უმართავი გახდებოდა.

თუ თქვენ შეურაცხმყოფელი ტირადის ადრესატი ხართ, არ უპასუხოთ, რაც არ უნდა შეურაცხყოფილი იყოთ. მოუხმეთ კაზინოს მოხელეს, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და სცადეთ ისარგებლოთ მეტოქის აშკარა ტილტიემოციური აშლილობა, რომელსაც მოთამაშე არასწორ გადაწყვეტილებებამდე მიჰყავსთ. დაიმახსოვრეთ: წესების მასწავლებელს სექსისტური გამოხტომები არ მოსწონს, მაგრამ ასეთი კინკლაობა ძირითადად კაცებს შორის ხდება ხოლმე.♠

 

იხილეთ ყველა სტატია ჟურნალის ფორმატში