ავტორიზაცია

ხელის გარჩევა - დენიელ ნეგრეანუ

ყველა დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდესის ერთ-ერთი საუკეთესო პოკერის მოთამაშე საკუთარი ხელის ანალიზს გვთავაზობს