ავტორიზაცია

4 მოთამაშის ოლ-ინი

EPT Prague-ის მთავარი ღონისძიების ერთ-ერთი გათამაშება, სადაც ოთხი მოთამაშე ოლ-ინროდესაც მოთამაშე მის ხელში არსებულ ყველა ჩიპს თამაშში შედის სიტუაციაშია.