ავტორიზაცია

A9 vs J8

მარკ ბაქლისა და ოგნიან დიმოვის დაპირისპირება ბედ-ბითისიტუაცია, როდესაც მოთამაშე ძალიან ძლიერი კარტით აგებსთ სრულდება