ავტორიზაცია
Card Player რჩევები - Fast Poker

FAST POKER

FAST POKER-ი არის პოკერის ახლებურად თამაშის საშუალება. ეს არის განსხვავებული, სწრაფი და სახალისო თამაში. ნაცვლად იმისა, რომ ითამაშოთ ერთ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე რამდენიმე ოპონენტის წინააღმდეგ, თქვენ გაქვთ საშუალება, ეთამაშოთ ასეულობით მოთამაშეს. რაოდენობრივად, თქვენ შეგიძლიათ ითამაშოთ უფრო მეტი ხელი, ვიდრე ჩვეულებრივ მაგიდებზე.

 

ხელის დიაპაზონი; ბლაინდები და პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა

FAST POKER-ში ხელების დიაპაზონი ვიწროა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხშირად, ძლიერ კარტთან მოგიწევთ დაპირისპირება. მოწინააღმდეგეთა უმრავლესობა სწრაფი ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლას ფუნქციას იყენებს, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს დაველოდოთ ძლიერ კარტს. სწორედ იმიტომ, რომ მოწინააღმდეგეთა უმრავლესობა სპეკულაციური ხელებით არ შედის გათამაშებაში, გვაძლევს საშუალებას, გვიანი პოზიციიდან ხშირად ვიყოთ აგრესიულები, ბლაინდების მოსაპარად. დისტანციაზე ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია დადებითი ბალანსიერთი სტილით თამაში განსხვავებული კარტების დროს. ასეთი თამაშის შედეგად მეტოქეს უჭირს მოთამაშის ქმედებების გამოცნობასათვის.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, FAST POKER-ში ხელების შერჩევა განსხვავებულად ხდება, ვიდრე სტანდარტულ პოკერში. ჩვენ შეგვიძლია ხელების ნაადრევი (FAST FOLD) დაყრა და მომენტალურად ახალ დარიგებაში, ახალ მოწინააღმდეგეებთან თამაში, ამიტომ რეკომენდებულია, შევარჩიოთ ძლიერი ხელები.

 

ბანკროლ მენეჯმენტი

როგორც ყველა სახის პოკერს, FAST POKER-საც გააჩნია ბანკროლ მენეჯმენტის სტრუქტურა. FAST POKER-ის გამართულად და ეფექტურად სათამაშოდ, მიზანშეწონილია ლიმიტზე X30 რე-ლოუდის ქონა. ზოგადი ბანკროლ ლიმიტიბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობას გარდა, FAST POER-ში მიზანშეწონილია ერთ სესიაზე მაქსიმუმ 3 რელოუდის აქტივირება.

 

სესიათა ხანგრძლივობა და რაოდენობა

FAST POER-ის სესიათა ხანგრძლივობა სტანდარტულად არ უნდა აღემატებოდეს 2 საათს. სტანდარტული პოკერისგან განსხვავებით, ეს დროდაუმთავრებელი კომბინაცია, რომელსაც ერთი ან ორი კარტი აკლია, რათა მომგებიან კომბინაციად გადაიქცეს. მაგალითად, K, Q, J, 10 არის სტრეიტ-დრო – სჭირდება ერთი კარტი, ტუზი ან ცხრიანი, რომ სტრეიტი გახდეს მინიმუმ 2ჯერ ნაკლებია, რადგან თამაშის აქტივობა და დატვირთვა გაცილებით მაღალია საშუალო საათობრივი მაჩვენებლის თვალსაზრისით.

სესიათა რაოდენობა რეკომენდებულია, დღის მანძილზე 3-ად იყოს განაწილებული. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც პოკერის სახეობათა უმრავლესობა მსგავსად ანაწილებს სათამაშო სესიებს.

 

FAST POKER-ი და მულტიმაგიდები

FAST POKER-ში მულტითეიბლი განსხვავდება სტანდარტული პოკერისაგან. FAST POKER-ში რეალურად ჩვენ ერთ მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე თავისთავად არ ვთამაშობთ, რადგან სწრაფი ფოლდიკარტის დაყრა, გათამაშებიდან გასვლას (FAST FOLD) ფუნქცია ავტომატურად გვანაწილებს სხვა მაგიდამაგიდა, ადგილი, სადაც თამაში მიმდინარეობსზე სხვა მოთამაშეების წინააღმდეგ. არსებითად მულტითეიბლინგი FAST POKER-ში სხვა შერეულ ლიმიტებზე თამაშში ვლინდება. როგორც წესი, რეკომენდებულია 2 ან მაქსიმუმ 3 განსხვავებულ ლიმიტზე თამაში, ვინაიდან დისპერსია მაღალია და მეტი ლიმიტიბეტის მინიმალური ან მაქსიმალური რაოდენობას შემთხვევაში კონტროლი შეუძლებელი ხდება.

 

რეზიუმე

FAST  POKER-ში თქვენ უნდა ეცადოთ, დაელოდოთ ძლიერ ხელებს, რადგან როგორც წესი სხვა მოთამაშეებიც ამას ელოდებიან. აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ პოზიციამოთამაშის პოზიცია დილერთან მიმართებით, რომელიც თამაშის სტრატეგიის განმსაზღვრელიცაა და ეცადოთ, შეძლებისდაგვარად მოიპაროთ ბლაინდები. ასევე უნდა ეცადოთ ლიმპერების იზოლირებას, შორეულ დისტანციაზე ეს ძალიან წაგადგებათ. ამ ფორმატის პოკერის თამაში კარგია რეიკითანხა, რომელსაც იღებს კაზინო (ბანქოს კლუბი) თამაშის ორგანიზებისთვისს/რეიკ-ბექის/ქულების დაგროვებისათვის, ვინაიდან თქვენ თამაშობთ უფრო მეტ ხელს, აგროვებთ მეტ ქულებს, რეიკსა და რეიკ-ბექს.