ავტორიზაცია

J4 vs A10

მოთამაშეების დაპირისპირება ჰედზაპში ბედ-ბითისიტუაცია, როდესაც მოთამაშე ძალიან ძლიერი კარტით აგებსთ სრულდება