ავტორიზაცია

WSOP 2017 - მთავარი ღონისძიების II ეპიზოდი

წლის მთავარი პოკერ-მოვლენა, WSOP-ის მთავარი ღონისძიება ქართული კომენტირებით.