ავტორიზაცია
08.11.2018
ადგილი ნიკნეიმი ტურნირების რაოდენობა საპრიზოში მოხვედრა ქულა
1 JUBAJUBA77 10 5 594.8
2 AGARMOGBEZRDAT 11 4 510.7
3 LASA11 7 2 485.1
4 GELOZI 9 2 436.5
5 SHOTIKO778 10 3 429
6 DON_VITO13 10 4 419
7 R_NADDAL 7 4 396.1
8 MGELI75 11 2 388.7
9 KUTITA 8 3 378.7
10 KOPASA.MACHETE 6 3 356.9
11 JIMKO77 6 3 316.8
12 HAVEANICEDAY 7 2 264.5
13 GUDAMAYARSKI 7 2 264.3
14 KUNTAVIKA1 6 1 251.3
15 KOSMOPOLITI. 1 1 223.9
16 BEQA_KOPALEISHVILI 3 2 221.5
17 FOCXOVI 4 2 213
18 TIJOO 4 1 202.8
19 HAUSDORP 3 1 187.6
20 MARTYOPA 2 1 180.4