ავტორიზაცია
29.09.2018
ადგილი ნიკნეიმი ტურნირების რაოდენობა საპრიზოში მოხვედრა ქულა
1 KUNTAVIKA1 6 4 533.3
2 XONELO1997 10 4 511
3 JACKAL88 10 3 475.3
4 R_NADDAL 9 2 468.5
5 JIMKO77 6 2 438.9
6 PUSHINGMYLUCK 7 3 394.4
7 GUMMBIT 8 3 359.5
8 DEKO1987 9 3 322.7
9 BLACK-ACES 4 2 259.1
10 LAVEZZI_7 7 1 241.1
11 MDIVANA16 4 1 226.9
12 MGELI75 8 0 225.3
13 LEUSHA.TK 2 1 217.5
14 CISPERIMTEBI 4 1 204.4
15 LUCKYLADY1 6 1 196.7
16 QACHO 3 2 194.4
17 MI_SAGI 4 1 176.9
18 GURAMI204 3 1 140.9
19 KVACHI_30 3 2 132.6
20 KOT.UDACHI 4 1 131.8